Bản ROM V13 là mới nhất dành cho LAI 512 cho tới thời điểm mình post bài này.


  • Fix lỗi com.android.gallery
  • Sửa vị trí icon khi kéo statusbar xuống
  • Cải thiện sự tương thích của hệ thống, fix một vài lỗi như Wifi-Hotspot hiển thị IPv6 unavailable after MS register the SAS IPv6 network then share.


Download đầy đủ 3 phần:
1. [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
2. [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
3.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

* Fix font tiếng Việt (õ -> ỡ)
* Fix nhạc nền khởi động
* Mặc định tắt chế độ đồng hồ chờ khi sạc pin
* Một số game nho nhỏ từ Gameloft
* Một số từ hệ thống...
Tải link ROM bên dưới: (Mình sẽ cố gắng up nhiều host để các bạn dễ tải về)
- Link Tên Lửa: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
- Link 4share VN: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
- Link Google Drive: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
- Link DevHost: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]