SUPPORT ZOPO


sickw.co free 5 imei | zhaoguo Check imei hoặc S/N | iphonemodel.com Check S/N | iphoneox.com | iunlocker.net | Gọi 18001127 cho apple


HOÀNG GIA BẢO - trummayco.vnvietfones.vn | dongnaigsm.vn | clubgsm.vn | vietnamgsm.vn  | suadt.com | gsmviet.vn | saigonmobile.vn  | dienthoaisimso.vn  | vngsm.vn

kythuatphone.vn | vietmobile.vn | gsm24h.vn | fteam.vn | allsolu4u.vn | vngsmteam.com
Kết quả 1 đến 2 của 2
Like Tree4Likes
 • 3 Post By AnhDungMobile™
 • 1 Post By AnhDungMobile™

Chủ đề: Rom Stock Wiko, Rom gốc Wiko, Rom Wiko MTK Flashtool

 1. #1
  AnhDungMobile™
  Guest

  Rom Stock Wiko, Rom gốc Wiko, Rom Wiko MTK Flashtool  Wiko Barry Stock Rom
  Model: Wiko Barry
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  How to Flash: Run the .exe file and follow the instructions.
  Download Size: 367 MB
  link:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Wiko Birdy Stock Rom
  Model: Wiko Birdy
  Country: All
  Android Version: 4.4
  How to Flash: Run the .exe file and follow the instructions.
  Download Size: 382 MB
  link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Wiko Bloom Stock Rom
  Model: Wiko Bloom
  Country: All
  Android Version: 4.4
  How to Flash: Run the .exe file and follow the instructions.
  Download Size: 387 MB
  link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Wiko Cink Five Stock Rom
  Model: Wiko Cink
  Country: All
  Android Version: 4.1.2
  How to Flash: Run the .exe file and follow the instructions.
  Download Size: 359 MB
  link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Wiko Cink King Stock Rom
  Model: Wiko King
  Country: All
  Android Version: 4.1.1
  How to Flash: Run the .exe file and follow the instructions.
  Download Size: 298 MB
  link:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Wiko Cink Peax Stock Rom
  Model: Wiko Cink Peax
  Country: All
  Android Version: 4.1.2
  How to Flash: Run the .exe file and follow the instructions.
  Download Size: 310 MB
  link:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Wiko Cink Peax 2 Stock Rom
  Model: Wiko Cink Peax 2
  Country: All
  Android Version: 4.1.2
  How to Flash: Run the .exe file and follow the instructions.
  Download Size: 339 MB
  link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Wiko Cink Plus Stock Rom
  Model: Wiko Cink Plus
  Country: All
  Android Version: 4.1.2
  How to Flash: Run the .exe file and follow the instructions.
  Download Size: 288 MB
  link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Wiko Cink Slim Stock Rom
  Model: Wiko Cink Slim
  Country: All
  Android Version: 4.1.1
  How to Flash: Run the .exe file and follow the instructions.
  Download Size: 301 MB
  link:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Wiko Cink Slim 2 Stock Rom
  Model: Wiko Cink Slim 2
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  How to Flash: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
  Download Size: 347 MB
  link:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Wiko DarkFull Stock Rom
  Model: Wiko DarkFull
  Country: All
  Android Version: 4.2.1
  How to Flash: Run the .exe file and follow the instructions.
  Download Size: 535 MB
  link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Wiko DarkMoon Stock Rom
  Model: Wiko DarkMoon
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  How to Flash: Run the .exe file and follow the instructions.
  Download Size: 449 MB
  link:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Wiko DarkNight Stock Rom
  Model: Wiko DarkNight
  Country: All
  Android Version: 4.2.1
  How to Flash: Run the .exe file and follow the instructions.
  Download Size: 460 MB
  link:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Wiko DarkSide Stock Rom
  Model: Wiko DarkSide
  Country: All
  Android Version: 4.2.1
  How to Flash: Run the .exe file and follow the instructions.
  Download Size: 410 MB
  link:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Wiko Getaway Stock Rom
  Model: Wiko Getaway
  Country: All
  Android Version: 4.4.2
  How to Flash: Run the .exe file and follow the instructions.
  Download Size: 487 MB
  link:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Wiko Goa Stock Rom
  Model: Wiko Goa
  Country: All
  Android Version: 4.4.2
  How to Flash: Run the .exe file and follow the instructions.
  Download Size: 432 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Wiko Highway Stock Rom
  Model: Wiko Highway
  Country: All
  Android Version: 4.4.2
  How to Flash: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
  Download Size: 548 MB
  link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Wiko Iggy Stock Rom
  Model: Wiko Iggy
  Country: All
  Android Version: 4.2
  How to Flash: Run the .exe file and follow the instructions.
  Download Size: 335 MB
  link:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Wiko Lenny Stock Rom
  Model: Wiko Lenny
  Country: All
  Android Version: 4.4.2
  How to Flash: Run the .exe file and follow the instructions.
  Download Size: 452 MB
  link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Wiko Ozzy Stock Rom
  Model: Wiko Ozzy
  Country: All
  Android Version: 4.2
  How to Flash: Run the .exe file and follow the instructions.
  Download Size: 344 MB
  link:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Wiko Rainbow Stock Rom
  Model: Wiko Rainbow
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  How to Flash: Run the .exe file and follow the instructions.
  Download Size: 447 MB
  link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Wiko Stairway Stock Rom
  Model: Wiko Stairway
  Country: All
  Android Version: 4.2.1
  How to Flash: Run the .exe file and follow the instructions.
  Download Size: 394 MB
  link:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

  Wiko Sunset Stock Rom
  Model: Wiko Sunset
  Country: All
  Android Version: 4.4.2
  How to Flash: Run the .exe file and follow the instructions.
  Download Size: 433 MB
  link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
  ThanhNgocHuyen, kasikasingdanh95@gmail.com thích bài viết này.

 2. #2
  AnhDungMobile™
  Guest


  Wiko DarkFull Stock Rom
  Model: Wiko
  Country: All
  Android Version: 4.2.1
  Hướng dẫn nạp: chạy file .exe và làm theo các chỉ dẫn.
  Download Size: 535 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
  Wiko DarkMoon Stock Rom
  Model: Wiko
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp: chạy file .exe và làm theo các chỉ dẫn.
  Download Size: 449 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
  Wiko DarkNight Stock Rom
  Model: Wiko
  Country: All
  Android Version: 4.2.1
  Hướng dẫn nạp: chạy file .exe và làm theo các chỉ dẫn.
  Download Size: 460 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
  Wiko DarkSide Stock Rom
  Model: Wiko
  Country: All
  Android Version: 4.2.1
  Hướng dẫn nạp: chạy file .exe và làm theo các chỉ dẫn.
  Download Size: 410 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
  Wiko Highway Stock Rom
  Model: Wiko
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp: chạy file .exe và làm theo các chỉ dẫn.
  Download Size: 540 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
  Wiko Iggy Stock Rom
  Model: Wiko
  Country: All
  Android Version: 4.2
  How to Flash: Unknown
  Download Size: Unknown
  Coming Soon
  Wiko Ozzy Stock Rom
  Model: Wiko
  Country: All
  Android Version: 4.2
  How to Flash: Unknown
  Download Size: Unknown
  Coming Soon
  Wiko Rainbow Stock Rom
  Model: Wiko
  Country: All
  Android Version: 4.2.2
  Hướng dẫn nạp: chạy file .exe và làm theo các chỉ dẫn.
  Download Size: 447 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
  Wiko Slide Stock Rom
  Model: Wiko
  Country: All
  Android Version: 4.4.4
  How to Flash: Unknown
  Download Size: Unknown
  Coming Soon
  Wiko Stairway Stock Rom
  Model: Wiko
  Country: All
  Android Version: 4.2.1
  Hướng dẫn nạp: chạy file .exe và làm theo các chỉ dẫn.
  Download Size: 394 MB
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
  Wiko Sublim Stock Rom
  Model: Wiko
  Country: All
  Android Version: 4.1.1
  Download Size: Unknown
  Coming Soon
  Wiko Wax Stock Rom
  Model: Wiko
  Country: All
  Android Version: 4.2
  Download Size: Unknown
  Coming Soon
  ThanhNgocHuyen thích bài viết này.


Facebook commentVisitors found this page by searching for:

rom goc wiko lenny 2

rom wiko bloom 5.1

wiko mtk

rom gốc wiko sunset 2

stock wiko

rom goc wiko bloom

huong dan stock rom wiko getaway

hướng dẫn nạp rom gốc cho wiko sunset

rom wiko bloom 2 zopo

cách nạp rom gốc cho wiko sunset

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •