SUPPORT ZOPO


sickw.co free 5 imei | zhaoguo Check imei hoặc S/N | iphonemodel.com Check S/N | iphoneox.com | iunlocker.net | Gọi 18001127 cho apple


HOÀNG GIA BẢO - trummayco.vnvietfones.vn | dongnaigsm.vn | clubgsm.vn | vietnamgsm.vn  | suadt.com | gsmviet.vn | saigonmobile.vn  | dienthoaisimso.vn  | vngsm.vn

kythuatphone.vn | vietmobile.vn | gsm24h.vn | fteam.vn | allsolu4u.vn | vngsmteam.com
Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1
  Super Moderator Taki7610™'s Avatar
  Ngày tham gia
  Jan 2016
  Bài viết
  57
  Thanks
  2
  Thanked 23 Times in 20 Posts

  Moto X Style XT1570 ( nội địa China) Flash Tiếng Việt/CH Play Ok !  - Máy nội địa múc cái ăn luôn


  Code:
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>fastboot getvar all
  (bootloader) version: 0.5
  (bootloader) version-bootloader: moto-msm8992-A0.42
  (bootloader) product: clark
  (bootloader) board: clark
  (bootloader) secure: no
  (bootloader) hwrev: 0x83C0
  (bootloader) radio: 0x3
  (bootloader) emmc: 64GB Toshiba REV=07 PRV=00 TYPE=57 PNM=064G38
  (bootloader) ram[0]: 3072MB SK Hynix S8 SDRAM DIE=6Gb M5=x6 M6=x3 M7=x0
  (bootloader) ram[1]: M8=x3B
  (bootloader) cpu: MSM8992
  (bootloader) serialno: T005300JOK
  (bootloader) cid: 0xDEAD
  (bootloader) channelid: 0xDEAD
  (bootloader) uid: B10F56001E000000000000000000
  (bootloader) unlocked: Not supported
  (bootloader) securestate: Engineering
  (bootloader) iswarrantyvoid: Not supported
  (bootloader) mot_sst: 1
  (bootloader) max-download-size: 536870912
  (bootloader) reason: Reboot mode set to fastboot
  (bootloader) imei: 000000000000000
  (bootloader) meid:
  (bootloader) date: 01-01-1970
  (bootloader) sku: 000000000000000
  (bootloader) battid:
  (bootloader) iccid:
  (bootloader) cust_md5:
  (bootloader) max-sparse-size: 268435456
  (bootloader) current-time: "Sat Aug 22 14:53:25 UTC 2015"
  (bootloader) ro.build.fingerprint[0]: motorola/clark_retcn_ds/clark_ds:5
  (bootloader) ro.build.fingerprint[1]: .1.1/LPH23.145-7/7:user/release-ke
  (bootloader) ro.build.fingerprint[2]: ys
  (bootloader) ro.build.version.full[0]: Blur_Version.23.11.7.clark_retcn_
  (bootloader) ro.build.version.full[1]: ds.retcn.en.CN
  (bootloader) ro.build.version.qcom: <not found>
  (bootloader) version-baseband[0]: M8992_1255314.13.01.76R SUPER_CHINA+SU
  (bootloader) version-baseband[1]: PER_CHINA
  (bootloader) kernel.version[0]: Linux version 3.10.49-perf-gbf6c109 (hud
  (bootloader) kernel.version[1]: soncm@ilclbld31) (gcc version 4.9.x-goog
  (bootloader) kernel.version[2]: le 20140827 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP
  (bootloader) kernel.version[3]: PREEMPT Sat Aug 22 09:55:43 CDT 2015
  (bootloader) sbl1.git: git=MBM-NG-VA0.42-0-g8cea836
  (bootloader) rpm.git: git=90a41be
  (bootloader) tz.git: git=16279de-dirty
  (bootloader) hyp.git: git=16279de-dirty
  (bootloader) sdi.git: git=52a3f93
  (bootloader) pmic.git: git=MBM-NG-VA0.42-0-g8cea836
  (bootloader) aboot.git: git=MBM-NG-VA0.42-0-g9451d65e
  (bootloader) qe: qe 1/1
  (bootloader) frp-state: no protection (0)
  (bootloader) ro.carrier: retcn
  all: listed above
  finished. total time: 0.168s
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>fastboot reboot
  rebooting...
  finished. total time: 0.003s
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>adb reboot bootloader
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>fastboot flash boot C:\Users\Win_64\Downl
  oads\X_Style_XT1572_CLARK_RETASIA_5.1.1_LPH23.116-18.1_cid7_subsidy-DEFAULT_CFC.
  xml\boot.img
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'boot' (40960 KB)...
  OKAY [ 1.106s]
  writing 'boot'...
  OKAY [ 0.245s]
  finished. total time: 1.356s
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>fastboot flash bootloader C:\Users\Win_64
  \Downloads\X_Style_XT1572_CLARK_RETASIA_5.1.1_LPH23.116-18.1_cid7_subsidy-DEFAUL
  T_CFC.xml\bootloader.img
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'bootloader' (2699 KB)...
  OKAY [ 0.130s]
  writing 'bootloader'...
  (bootloader) flashing aboot ...
  (bootloader) flashing sbl1 ...
  (bootloader) flashing pmic ...
  (bootloader) flashing rpm ...
  (bootloader) flashing tz ...
  (bootloader) flashing hyp ...
  (bootloader) flashing sdi ...
  OKAY [ 0.084s]
  finished. total time: 0.223s
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>fastboot flash recovery C:\Users\Win_64\D
  ownloads\X_Style_XT1572_CLARK_RETASIA_5.1.1_LPH23.116-18.1_cid7_subsidy-DEFAULT_
  CFC.xml\recovery.img
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'recovery' (41040 KB)...
  OKAY [ 1.110s]
  writing 'recovery'...
  OKAY [ 0.254s]
  finished. total time: 1.373s
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>fastboot flash system C:\Users\Win_64\Dow
  nloads\X_Style_XT1572_CLARK_RETASIA_5.1.1_LPH23.116-18.1_cid7_subsidy-DEFAULT_CF
  C.xml\system.img_sparsechunk.0
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (261600 KB)...
  OKAY [ 6.821s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 4.274s]
  finished. total time: 11.101s
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>fastboot flash system C:\Users\Win_64\Dow
  nloads\X_Style_XT1572_CLARK_RETASIA_5.1.1_LPH23.116-18.1_cid7_subsidy-DEFAULT_CF
  C.xml\system.img_sparsechunk.1
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (251387 KB)...
  OKAY [ 6.519s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 3.722s]
  finished. total time: 10.248s
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>fastboot flash system C:\Users\Win_64\Dow
  nloads\X_Style_XT1572_CLARK_RETASIA_5.1.1_LPH23.116-18.1_cid7_subsidy-DEFAULT_CF
  C.xml\system.img_sparsechunk.2
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (256163 KB)...
  OKAY [ 6.625s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 4.761s]
  finished. total time: 11.393s
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>fastboot flash system C:\Users\Win_64\Dow
  nloads\X_Style_XT1572_CLARK_RETASIA_5.1.1_LPH23.116-18.1_cid7_subsidy-DEFAULT_CF
  C.xml\system.img_sparsechunk.3
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (259804 KB)...
  OKAY [ 6.744s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 5.149s]
  finished. total time: 11.900s
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>fastboot flash system C:\Users\Win_64\Dow
  nloads\X_Style_XT1572_CLARK_RETASIA_5.1.1_LPH23.116-18.1_cid7_subsidy-DEFAULT_CF
  C.xml\system.img_sparsechunk.4
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (260425 KB)...
  OKAY [ 6.772s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 5.327s]
  finished. total time: 12.107s
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>fastboot flash system C:\Users\Win_64\Dow
  nloads\X_Style_XT1572_CLARK_RETASIA_5.1.1_LPH23.116-18.1_cid7_subsidy-DEFAULT_CF
  C.xml\system.img_sparsechunk.5
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (247396 KB)...
  OKAY [ 6.429s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 5.194s]
  finished. total time: 11.630s
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>fastboot flash system C:\Users\Win_64\Dow
  nloads\X_Style_XT1572_CLARK_RETASIA_5.1.1_LPH23.116-18.1_cid7_subsidy-DEFAULT_CF
  C.xml\system.img_sparsechunk.6
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (257578 KB)...
  OKAY [ 6.673s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 5.345s]
  finished. total time: 12.024s
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>fastboot flash system C:\Users\Win_64\Dow
  nloads\X_Style_XT1572_CLARK_RETASIA_5.1.1_LPH23.116-18.1_cid7_subsidy-DEFAULT_CF
  C.xml\system.img_sparsechunk.7
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (257301 KB)...
  OKAY [ 6.692s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 4.370s]
  finished. total time: 11.069s
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>fastboot flash system C:\Users\Win_64\Dow
  nloads\X_Style_XT1572_CLARK_RETASIA_5.1.1_LPH23.116-18.1_cid7_subsidy-DEFAULT_CF
  C.xml\system.img_sparsechunk.8
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (262140 KB)...
  OKAY [ 6.853s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 4.952s]
  finished. total time: 11.812s
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>fastboot flash system C:\Users\Win_64\Dow
  nloads\X_Style_XT1572_CLARK_RETASIA_5.1.1_LPH23.116-18.1_cid7_subsidy-DEFAULT_CF
  C.xml\system.img_sparsechunk.9
  target reported max download size of 536870912 bytes
  sending 'system' (217928 KB)...
  OKAY [ 5.657s]
  writing 'system'...
  OKAY [ 4.637s]
  finished. total time: 10.300s
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>fastboot reboot
  rebooting...
  finished. total time: 0.004s
  C:\Users\Win_64\Downloads\mfastboot-v2>

  ** Service Repair PC - Laptop - Unlock - Repair Phone - Contact : 0932688118 ( HCM )
  - Y/h : taki7610 - Viber: 0932688118 **
  AB ( PHAM HOANG MINH LUAN ) - VCB : 0331003830987 -


 2. Có 1 Thành Viên đã cảm ơn bài viết hữu ích của Taki7610™ :


 3. #2
  Junior Member
  Ngày tham gia
  Aug 2017
  Bài viết
  4
  Thanks
  1
  Thanked 0 Times in 0 Posts


  Khi mình up rom xt 1572 thì báo lỗi không nhận sóng. Giờ phải làm sao. Mình dùng xt1750


Facebook commentVisitors found this page by searching for:

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •