Bữa giờ nhận được vài máy Tablet Lenovo của mấy a cửa hàng kêu mở account google...


Thêm nữa thấy phần mềm quản lý điện thoại SnapPea cũng hay hay làm được nhiều máy nên chia sẻ với a.e.


Ai rãnh ngồi mày mò chơi, nếu cần thiết thì bật nó lên làm.


Nhân tiện đây cũng lưu ý a.e ai không muốn cho nó tự động chạy kết nối với điện thoại khi cắm đt vào máy tính thì tắt nó đi như sau:


Ở mục tìm kiếm win 7 (Win XP thì phím windows+R) gõ: msconfig--> Chọn Tab Startup, cái nào không cần thiết thì bỏ tích nó đi, để khỏi khởi động cùng windows cho nhẹ máy--->Apply-->Ok.


[Android 5.1.1]Bypass Frp lock Lenovo device, Remove Google Account Lenovo Tablet PB1-750M


+ Download Tool SpanPea: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


+ Download Quickshortcut Maker: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


+ Lenovo Driver: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]