Có ai giúp mình với ? Cái này đã tìm mãi mà không tìm được cách nào. Định up rom lên 6.0, up bản xt 1752 xong cái là lỗi sóng luôn. Đã thử mọi cách để về nhận sóng nhưng vẫn không được.