PDA

Xem bản đầy đủ : Phần mềm ứng dụng việt hóa cho S60v2 cực hay (tested N72, N70)Thanhson mobile
24-10-2010, 09:16 AM
Phần mềm ứng dụng cho: 3230, 6260, 6600, 6620, 6630, 6670, 6680, 6681, 6682, 7610, N70, N72, N90

UCWEB-7.0.0.33 Viet Hoa.sis 609kb phan mem luot web cuc nhanh.
download (You can see links before reply)
Shutdown v1.0 Viet Hoa.sis 7,77kb phan mem ho tro tat nguon va khoi dong lai may, co the chon theo thoi gian tat hoac khoi dong lai.
download (You can see links before reply)
Flash UI V1.1.0 S60V2 OS8 Viet Hoa by Zunlynken.sis 811kb phan mem tao giao dien kha dep cho S60v2 OS8.
download (You can see links before reply)
SafeNote V1.56 S60 Viet Hoa.sis 56kb phan mem quan ly ghi chu bang mat khau.
download (You can see links before reply)
InTop v2.7.0 Viet Hoa.sis 553kb phan mem theo doi Ram, luong % Pin, Song, Bluetooth... tren bat ky cua so. Bao thuc, chuyen doi ngon ngu, hen gio restart, khoa ban phim, bao gio bang giong noi tieng viet...
download (You can see links before reply)
Fastcall V2.03 Viet Hoa.sis 26kb phan mem giup tim so dien thoai can goi cuc nhanh, tiet kiem thoi gian tim kiem.
download (You can see links before reply)
XPGT V2.0.0 Viet Hoa.sis 21kb phan mem tao chu chay tren man hinh voi nhieu tuy chinh ve mau sac van ban, mau nen, toa do...
download (You can see links before reply)
sAnswer v2.04 Viet Hoa.sis 62kb phan mem tra loi dien thoai tu dong giong nhu hop thu thoai da Viet Hoa nhung chua hoan chinh.
download (You can see links before reply)
RescoViewer v4.30 key 11111 Viet Hoa.sis 151kb phan mem xem va trinh dien anh co chuc nang cat, thay doi kich thuoc anh.
download (You can see links before reply is)
Bo go tieng Viet - Trung.sis 472kb Bo go tieng Viet va Trung Quoc ho tro cho S60v2 OS7 OS8.
download (You can see links before reply)
N-SMS V1.1.1 Viet Hoa.sis 277kb phan mem gui tin nhan da chuc nang. Gui tin nhan kem pass, gui 1 tin nhan cho nhieu nguoi, gui tn hen thoi gian, gia lap tn nhan duoc trong inbox giong nhu that.
download (You can see links before reply)
AnimSprite V2.0.2 S60 Full VH.sis 257kb phan mem tao anh dong truoc man hinh nen.
download (You can see links before reply)
Hinh dong.zip 918kb ban hay tai bo suu tap anh dong 51 hinh cho phan mem AnimSprite nhe.
download (You can see links before reply)
MCleaner V1.41 code 55092411 or 46998375.sis 88,8kb phan mem chan cuoc goi, chan tin nhan (khong co chuc nang tra loi tu dong) key dang ky: 55092411 hoac 46998375.
download (You can see links before reply)
Advanced Device Lock V1.0 Viet Hoa.sis 42kb phan mem dat pass cho nhung ung dung khong muon cho nguoi khac xem. Pass mac dinh: 0000.
download (You can see links before reply)
Smart Settings V1.14 S60 FP2 Viet Hoa.sis 58,5kb phan mem khoa ban phim, mo ban phim bang phim tat, mo ung dung nhanh...
download (You can see links before reply)
Smart setings 15 bar all windows.zip 121kb thay the icon start cua Smart setings truoc man hinh bang thanh windows. Duong dan: C:/system/apps/Smartseting/Smartseting.mbm.
download (You can see links before reply)
MumSMS V4.16 Viet Hoa.sis 94,66kb phan mem an dau nhung tin nhan sms ma khong muon cho nguoi khac xem.
download (You can see links before reply)
Handy Zip V1.04 Viet Hoa.sis 83,38kb phan mem dong goi va giai nen file zip.
download (You can see links before reply)
Handy Clock V4.07 Viet Hoa Key: 57889262 - 40521266.sis 602kb phan mem dong ho the gioi, gio thanh pho cac quoc gia, hen gio bao thuc, lich... Key dang ky: 57889262 - 40521266 .
download (You can see links before reply)
DEd V0.75 Viet Hoa.sis 80,5kb phan mem soan thao chinh sua file van ban.
download (You can see links before reply)
Quan ly chi tieu V2.05 Handy Expense.sis 45,85kb phan mem quan ly chi tieu.
download (You can see links before reply)
X-plore v1.34 VN modify icon vista.sis 382kb phan mem quan ly tai lieu icon vista, phien ban nay neu an di khoang 5 giay se tu dong thoat.
download (You can see links before reply)
Slick V0.51 Viet Hoa Modify Icon Yahoo Messenger Tone.sis 834kb phan mem chat yahoo, gtalk, aim... Am bao yahoo.
download (You can see links before reply)
Light Control VH.sis 28,02kb phan mem quan ly anh sang man hinh. Chinh thoi gian bat/tat den ban phim va co the bat den flash de lam den pin.
download (You can see links before reply)
Crack Jar V1.01 VIET HOA.sis 22kb phan mem dung de crack phan men jar.
download (You can see links before reply)
jarBOOM V1.3.0 VH anhtam.sis 23,53kb phan mem dong goi, giai nen, tao file jar moi, co the dung de crack phan men jar. Chay tren nen python.
download (You can see links before reply)
N72 Smart v1.27 Viet Hoa.sis 64,85kb phan mem thay doi 1 so cai dat he thong dung nay dung cho N72 N70 co chuc nang ghi am cuoc goi, thay doi do sang man hinh, cai man hinh cho, tu dong tat bluetooht...
download (You can see links before reply)
Sieu dich V1.76 Viet Hoa.sis 48,65kb phan mem ho tro viet hoa phan mem. Phien ban nay co bo nho dem, giup dich nhanh nhung tu giong nhau.
download (You can see links before reply)
TTPod v3.50 Beta S60v2 Viet Hoa.sis 1,52mb phan mem nghe nhac, choi duoc nhieu dinh dang nhac. Giao dien v4 rat sinh dong. Xem va tai loi nhac tu dong, hen gio tat khi ngu.
download (You can see links before reply)
6 Skins TTpod V4 make by BINKUTE.zip 549kb 6 skin ttpod V4 va rsc v3.5.0 tieng Viet duoc lam tu Binkute have fun Cute he he.
download (You can see links before reply)
TTPOD v3.41 Build 2009081410 Viet Hoa.sis 1,19mb phan mem nghe nhac, choi duoc nhieu dinh dang nhac. Giao dien v4 rat sinh dong, Xem va tai loi nhac tu dong, hen gio tat khi ngu.
download (You can see links before reply)
KuGou s60v2 v2.03 Viet Hoa.sis 490kb phan mem nghe nhac, choi duoc nhieu dinh dang nhac. Xem va tai loi nhac tu dong.
download (You can see links before reply)
Nguồn sưu tầm

bẽao
24-10-2010, 08:43 PM
cho minh xin key acm imel;359400003257473

---------- Post added at 07:43 PM ---------- Previous post was at 07:42 PM ----------

cho minh xin key advanced deviced 2.00 cam on anh imel;359400003257473

thieungoc
28-10-2013, 10:31 PM
ai cho mình xin ưng dụng đồng hồ nói N70 với