PDA

Xem bản đầy đủ : tất cả các firmware mới cập nhật tại đâyKHANHBINH_GSM
23-05-2009, 12:10 AM
3600s RM-352 DP20 5.00 sw-06.26 (NEW) !!
You can see links before reply (You can see links before reply)
6600F rm325 CareDP 17.0 All (NEW) !!
You can see links before reply (You can see links before reply)

You can see links before reply (You can see links before reply)

You can see links before reply
E66(RM-343) 210.21.007 (APAC) New..!!
You can see links before reply (You can see links before reply)

5800XM RM-356 v21.0.025 EMEA (NEW) !!
You can see links before reply (You can see links before reply)
5800 RM-356 APAC 21.0.025 v5.0 (NEW) !!!
You can see links before reply (You can see links before reply)
6124c (RM-422) 10 SW5.22 (EMEA,APAC) NEW!!!

Part 1 (You can see links before reply)

Part 2 (You can see links before reply)

5130 RM-495 CareDP 11.0 06.65.exe (NEW) !!
You can see links before reply (You can see links before reply)
6260s RM-368 CareDP 4.0 APAC (NEW) !!
You can see links before reply

N97 Rm-505 Emea
You can see links before reply (You can see links before reply)
N97 Rm-506 Apac Here
You can see links before reply (You can see links before reply)
E 75 flash files RM 412
You can see links before reply
New Update Nokia 5310 RM-303 V9.42
You can see links before reply (You can see links before reply)
E51 (RM-426) v301.34.56 (EMEA) New !!!
You can see links before reply (You can see links before reply)
E71 RM-346 APAC 200.21.118 v3.0 (NEW) !!
You can see links before reply (You can see links before reply)
N81-3 RM-223 APAC 21.0.010 v9.0
You can see links before reply

7100s-2 rm438 CareDP 8.11 05.41
You can see links before reply (You can see links before reply)
6500c rm265 CareDP 22.0 All minus APAC (NEW) !!
You can see links before reply
8800 Arte RM-233 9.41 v16 EURO (NEW) !!
rm233_CareDP_16.0_Europe_Carbon_Arte_8800Arte.exe (You can see links before reply) (EURO-CARBON)
rm233_CareDP_16.0_Europe_East_8800Arte.exe (You can see links before reply) (EURO-EAST)
You can see links before reply (EURO-WEST)

7610s RM-354 DP20 3.00 sw-05.72 (NEW) !!
You can see links before reply
N79 RM-348 MEA 11.049 v3.0 (NEW) !!
You can see links before reply (You can see links before reply)
N79 RM-348 APAC 11.049 v3.05 (NEW) !!
You can see links before reply (You can see links before reply)
6500s rm240_CareDP_28.0_GLOBAL v9.60
You can see links before reply

6300i RM-337 DP20 3.00 sw-05.60 (NEW) !!
You can see links before reply

2330 Classic RM-512 CareDP 5.0 sw06.46 (NEW) !!
You can see links before reply (You can see links before reply)
2680s rm392 CareDP 50.0 06.17.exe (NEW) !!
You can see links before reply (You can see links before reply)
7100 Supernova rm438 CareDP 9.0 06.31 (NEW) !!
You can see links before reply (You can see links before reply)
5000 rm362 CareDP 50.0 06.31 (NEW) !!
You can see links before reply (You can see links before reply)
7070 RH-116 dp 02.07 sw-06.82 (NEW) !!!
You can see links before reply (You can see links before reply)
NOKIA 1661-2 RH-122_dp_v_01_10_SW03_10.exe NEW!!!
You can see links before reply

N96 RM-247 APAC 20.050 v05.00 (NEW) !!

You can see links before reply (You can see links before reply)

5220 RM-411 DP20 6.00 sw-06.51 (NEW) !!

You can see links before reply (You can see links before reply)

7070 RH-116 dp 02.07 sw-06.82 (NEW) !!!

You can see links before reply (You can see links before reply)

6260s RM-368 CareDP 5.0 APAC

You can see links before reply

3120c RM-365 CareDP 8.0 Ver 10.00 Europe NEW...!!!!
You can see links before reply

2330c rm-512 CareDP 6.0 06.75 (NEW) !!
RM-512_CareDP_6.0_sw06.75_gsm-nokia.com.rar (You can see links before reply)
RM-512_ApprovalDP_6.10_sw06.75_gsm-nokia.com.rar (You can see links before reply)

N 1661 RH-122 dp v 02 00 MCUSW03 36.exe (NEW) !!!
You can see links before reply (You can see links before reply)
N79RM-348_APAC_20.175_v5.0
You can see links before reply

unlock_love
23-05-2009, 12:30 AM
Mod ơi hay và bổ ích quá, còn nữa không post lên cho tụi em với! thanks mod nhìu nhen.

Trinhtc
25-05-2009, 05:30 PM
Nokia 6303c_RM-443 new model new version
( Do v1.00 và 2.00 chưa có ngôn ngữ V " Việt nam " , nên chỉ cậo nhật v3.00 , sẽ bổ sung kịp thời nếu có )


You can see links before reply:monkey59:

Trinhtc
26-05-2009, 07:32 PM
5220XM_RM-411_v6.xx_sw06.51ppmV

You can see links before reply

6212c_RM-396_v5.0_sw06.10ppmV

You can see links before reply


:monkey89:

DANGKHOAMOBILE
19-06-2009, 09:43 AM
6300 ver 7.30


Here is latest ver of 6300 ver 7.30

6300 rm-217 ver 7.30

only MCU PPM CNTYou can see links before reply

You can see links before reply (You can see links before reply)

Admin
19-06-2009, 10:39 AM
File full của NOKIA chưa support ppm v:monkey80:

You can see links before reply

Trinhtc
30-08-2009, 12:08 PM
Nokia 6700c_Classic RM-470 v6.0 sw07.60ppmV


You can see links before reply


Nokia 5610d_RM-242_v22.0_sw10.00ppmV


You can see links before reply

Trinhtc
31-08-2009, 06:51 PM
Up lên đầu dòng cho anh em tiện download .

Nokia 6700c_Classic RM-470 v9.0 sw07.90ppmV


You can see links before reply

Unlockphone
25-12-2009, 11:22 PM
Firmware latest version 3109c RM-274 : 3109c RM-274 You can see links before reply (You can see links before reply)
Firmware laatest version 3500c RM-272 : You can see links before reply (You can see links before reply)
5310 RM-303 version 09.42
You can see links before reply (You can see links before reply)

Unlockphone
25-12-2009, 11:23 PM
Firmware BB5 5220 RM-411 versi 6.51
You can see links before reply (You can see links before reply)
Firmware BB5 3120c RM-364 APAC versi 10.0
You can see links before reply (You can see links before reply)

3600 RM-352 Indonesia versi 6.26 MCU-PPM-CNT

You can see links before reply (You can see links before reply)

You can see links before reply (You can see links before reply)

You can see links before reply (You can see links before reply)

Unlockphone
25-12-2009, 11:24 PM
Firmware 3610f RM429

You can see links before reply (You can see links before reply)Firmware APAC 5130 RM-495 MCU,PPM,CNT


MCU versi 6.65

You can see links before reply (You can see links before reply)


PPM versi 6.65

You can see links before reply (You can see links before reply)


CNT versi 6.65

You can see links before reply (You can see links before reply)
Firmware 5320 RM-409

You can see links before reply (You can see links before reply)

You can see links before reply (You can see links before reply)

You can see links before reply (You can see links before reply)
Firmware 5500 RM-86
You can see links before reply (You can see links before reply)
Firmware 5610 RM-242
You can see links before reply (You can see links before reply)
You can see links before reply (You can see links before reply)
You can see links before reply (You can see links before reply)

Unlockphone
25-12-2009, 11:25 PM
Firmware 5700 RM-230 versi 5.11 APAC
Part 1
Download disini (You can see links before reply)
Part 2
Download disini (You can see links before reply)

Firmware 5800 RM-356 versi 5.00 APAC
Part 1
Download disini (You can see links before reply)

Part 2
Download disini (You can see links before reply)

Firmware 6110n RM-122 Versi 6.01 APAC
Part 1
Download disini (You can see links before reply)
Part 2
Download disini (You can see links before reply)

Firmware 6120c RM-243 Versi 6.51 APAC
Part 1
Download disini (You can see links before reply)
Part 2
Download disini (You can see links before reply)
Part 3
Download disini (You can see links before reply)

Unlockphone
25-12-2009, 11:25 PM
Firmware 6124c RM-422 versi 5.22 APAC

Part 1
Download (You can see links before reply l)

Part 2
Download (You can see links before reply l)

Part 3
Download (You can see links before reply l)

Firmware 6151 RM-200 versi 4.10 APAC
You can see links before reply (You can see links before reply)
Download (You can see links before reply)

Firmware 6210n RM-367 versi 4.13 APAC
You can see links before reply (You can see links before reply)
Download (You can see links before reply)

Firmware 6212c RM-396 versi 6.20 APAC
You can see links before reply (You can see links before reply)
Download (You can see links before reply)

Firmware 6220c RM-328 versi 5.15 APAC
You can see links before reply (You can see links before reply)
Download (You can see links before reply)

Firmware 6233 RM-145 versi 5.60 APAC
You can see links before reply (You can see links before reply)
Download (You can see links before reply)

Firmware 6260 RM-368 versi 7.20 APAC
You can see links before reply (You can see links before reply)
Download (You can see links before reply)

Firmware 6301 RM-322 versi 4.62 APAC
You can see links before reply (You can see links before reply)
Download (You can see links before reply)

Unlockphone
25-12-2009, 11:26 PM
Firmware 6303 RM-443 versi 6.40 APAC
You can see links before reply (You can see links before reply)
Download disini (You can see links before reply)

Firmware 6500cRM-265 versi 9.48 APAC
You can see links before reply (You can see links before reply)
Download disini (You can see links before reply)

Unlockphone
25-12-2009, 11:26 PM
Firmware 6500s RM240 Versi 10.00 APAC
You can see links before reply (You can see links before reply)
Download disini (You can see links before reply)

Firmware 6555 RM-271 versi 3.31 APAC
You can see links before reply (You can see links before reply)
Download disini (You can see links before reply)

Firmware 6600s RM-414 versi 6.14 APAC
You can see links before reply (You can see links before reply)
Download disini (You can see links before reply)

Unlockphone
25-12-2009, 11:26 PM
Firmware 6600fold RM-325 versi 6.18 APAC

Part 1
You can see links before reply (You can see links before reply)
Download disini (You can see links before reply)

Part 2
You can see links before reply (You can see links before reply)
Download disini (You can see links before reply)


Firmware 6700c RM-470 versi 7.60 APAC

Part 1
You can see links before reply (You can see links before reply)
Download disini (You can see links before reply)

Part 2
You can see links before reply (You can see links before reply)
Download disini (You can see links before reply)

Firmware 6720c RM-424 APAC

You can see links before reply (You can see links before reply)
Download disini (You can see links before reply)

Unlockphone
25-12-2009, 11:27 PM
Firmware 6730c RM-566 APAC
You can see links before reply (You can see links before reply)
download disini (You can see links before reply)

Firmware 7100s RM-438 versi 5.41 APAC
You can see links before reply (You can see links before reply)
download disini (You can see links before reply)

Firmware 7120c RM-436 versi 6.51 APAC
You can see links before reply (You can see links before reply)
download disini (You can see links before reply)

Unlockphone
25-12-2009, 11:27 PM
Firmware 7310c RM-379 versi 9.40 APAC
You can see links before reply (You can see links before reply)
download disini (You can see links before reply)

Firmware 7510c RM-398 versi 6.65 APAC
You can see links before reply (You can see links before reply)
download disini (You can see links before reply)

Firmware 7610c RM-354 versi 6.51 APAC
You can see links before reply (You can see links before reply)
download disini (You can see links before reply)

Unlockphone
25-12-2009, 11:27 PM
Firmware 8600 RM-164 versi 4.04 APAC
You can see links before reply (You can see links before reply)
download disini (You can see links before reply)

Firmware 8800 RM-233 versi 10.10 APAC
Part 1
You can see links before reply (You can see links before reply)
download disini (You can see links before reply)
Part 2
You can see links before reply (You can see links before reply)
download disini (You can see links before reply)

Unlockphone
25-12-2009, 11:28 PM
Firmware N70 RM-84 versi 10.0_SW5.0737.3.0.1_APAC Music Edition
You can see links before reply (You can see links before reply)Download disini (You can see links before reply)
Firmware E51 RM-244 versi 4.0 APAC
You can see links before reply (You can see links before reply)
download disini (You can see links before reply)

Firmware E63 RM-437 versi 3.0 APAC
Part 1
You can see links before reply (You can see links before reply)
download disini (You can see links before reply)

Part 2
You can see links before reply (You can see links before reply)
download disini (You can see links before reply)

Unlockphone
25-12-2009, 11:28 PM
Firmware E66 RM-343 versi 6.0 APAC
Part1
download disini (You can see links before reply)

Part2
download disini (You can see links before reply)

Firmware E71 RM-346 versi 4.0 APAC
Part1
download disini (You can see links before reply)

Part2
download disini (You can see links before reply)

Part3
download disini (You can see links before reply)

Unlockphone
25-12-2009, 11:28 PM
Firmware 6280/6288 RM-78 versi 6.43 APAC

You can see links before reply (You can see links before reply)
download disini (You can see links before reply)

Unlockphone
25-12-2009, 11:29 PM
Update lagi firmware 5800 RM-356 versi 7.00 APAC
Part 1
You can see links before reply (You can see links before reply)
download disini (You can see links before reply)

Part 2
You can see links before reply (You can see links before reply)
download disini (You can see links before reply)

Unlockphone
25-12-2009, 11:29 PM
Firmware N78 RM-235 versi 7.0 APAC
Part 1
You can see links before reply (You can see links before reply)
download disini (You can see links before reply)

Part 2
You can see links before reply (You can see links before reply)
download disini (You can see links before reply)


Firmware N79 RM-348 versi 6.0 APAC
You can see links before reply (You can see links before reply)
download disini (You can see links before reply)

Unlockphone
25-12-2009, 11:29 PM
Firmware N82 RM-313 versi 5.0 APAC
Part 1
You can see links before reply (You can see links before reply)
download disini (You can see links before reply)

Part 2
You can see links before reply (You can see links before reply)
download disini (You can see links before reply)

Unlockphone
25-12-2009, 11:29 PM
Firmware N85 RM-333 versi 5.0 APAC
You can see links before reply (You can see links before reply)
download disini (You can see links before reply)

Firmware N86 RM-484 versi 1.0 APAC
You can see links before reply (You can see links before reply)
download disini (You can see links before reply)

Unlockphone
25-12-2009, 11:30 PM
Firmware N95 8Gb RM-320 versi 6.0 APAC
Part1
You can see links before reply (You can see links before reply)
download disini (You can see links before reply)

Part2
You can see links before reply (You can see links before reply)
download disini (You can see links before reply)

Unlockphone
25-12-2009, 11:30 PM
Firmware N95 RM-159 versi 7.0 APAC
Part 1
You can see links before reply (You can see links before reply)
download disini (You can see links before reply)

Part 2
You can see links before reply (You can see links before reply)
download disini (You can see links before reply)

Unlockphone
25-12-2009, 11:31 PM
Firmware N96 RM-247 versi 7.0 APAC
Part 1
You can see links before reply (You can see links before reply)
download disini (You can see links before reply)

Part 2
You can see links before reply (You can see links before reply)
download disin (You can see links before reply)

Unlockphone
25-12-2009, 11:31 PM
Firmware 5630 RM-431 versi 2.0 APAC
You can see links before reply (You can see links before reply)
download disini (You can see links before reply)

Firmware 3120c RM-365 versi 10.00 APAC
You can see links before reply (You can see links before reply)
download disini (You can see links before reply)

Unlockphone
25-12-2009, 11:31 PM
Firmware N97 RM-505 versi 2.0
Part 1
You can see links before reply (You can see links before reply)
download disini (You can see links before reply)

Part 2
You can see links before reply (You can see links before reply)
download disini (You can see links before reply)

Part 3
You can see links before reply (You can see links before reply)
download disini (You can see links before reply)

Unlockphone
25-12-2009, 11:32 PM
Firmware 6303c RM-443 versi 8.90 APAC
You can see links before reply (You can see links before reply)

download disini (You can see links before reply)

Unlockphone
27-12-2009, 08:09 PM
Phoenix_Service_Software_2009_34_10_40495.exe
You can see links before reply (You can see links before reply)RM-588_EUROPE_11.0.079_v3.0_5230.exe - 5230
You can see links before reply (You can see links before reply)
RM-588_MEA_11.0.079_v2.0_5230.exe
You can see links before reply (You can see links before reply)

RM-504_EUROPE_20.0.080_v3.0_5530.exe - 5530
You can see links before reply (You can see links before reply)
RM-504_MEA_20.0.080_v3.0_5530.exe
You can see links before reply (You can see links before reply)

RM-333_APAC_31002_v8_N85.exe - N85
You can see links before reply (You can see links before reply)
RM-333_EUROPE_31.002_v8.0_N85.exe
You can see links before reply (You can see links before reply)
RM-333_MEA_31.002_v8.0_N85.exe
You can see links before reply (You can see links before reply)

RM-247_EMEA_30.101_v08.00_N96.exe - N96
You can see links before reply (You can see links before reply)

Unlockphone
27-12-2009, 08:09 PM
rm561_CareDP_9.0_NDT_09.80_2700c.exe - 2700c
You can see links before reply (You can see links before reply)

rm443_CareDP_8.00_NDT_10.10_6303c.exe - 6303c
You can see links before reply (You can see links before reply)

rm470_CareDP_10.0_Europe_6700c.part1.rar - 6700c
You can see links before reply (You can see links before reply)
rm470_CareDP_10.0_Europe_6700c.part2.rar
You can see links before reply (You can see links before reply)
rm470_CareDP_10.0_Europe_6700c.part3.rar
You can see links before reply (You can see links before reply)
rm470_CareDP_10.0_Europe_6700c.part4.rar
You can see links before reply (You can see links before reply)

Unlockphone
27-12-2009, 08:09 PM
rm443_CareDP_8.1_OperatorDP_6303c.part1.rar - 6303c
You can see links before reply (You can see links before reply)
rm443_CareDP_8.1_OperatorDP_6303c.part2.rar
You can see links before reply (You can see links before reply)

RM-470_CareDP_10.0_APAC_6700c.part1.rar - 6700c
You can see links before reply (You can see links before reply)
RM-470_CareDP_10.0_APAC_6700c.part2.rar
You can see links before reply (You can see links before reply)

rm379_CareDP_4.00_NDT_09.40_7310.exe - 7310
You can see links before reply (You can see links before reply)

RM-313_APAC_35.0.002_v6.0_N82.exe - N82
You can see links before reply (You can see links before reply)
RM-313_Europe_35.0.002_v6.0_N82.exe
You can see links before reply (You can see links before reply)
RM-313_MEA_35.0.002_v6.0_N82.exe
You can see links before reply (You can see links before reply)

RM-320_APAC_35.0.001_v7.0_N95-8GB.exe - N95 8GB
You can see links before reply (You can see links before reply)
RM-320_EURO_35.0.001_v7.0_N95-8GB.exe
You can see links before reply (You can see links before reply)
RM-320_MEA_35.0.001_v7.0_N95-8GB.exe
You can see links before reply (You can see links before reply)

RM-159_APAC_35.0.002_v8.0_N95.exe - N95
You can see links before reply (You can see links before reply)
RM-159_EURO_35.0.002_v8.0_N95.exe
You can see links before reply (You can see links before reply)
RM-159_MEA_35.0.002_v8.0_N95.exe
You can see links before reply (You can see links before reply)

onelove27
01-01-2010, 08:35 PM
Mod cho em xin bản FW 400 APAC của E71 với.em tìm hoài ko đc ah

Viola2009
06-01-2010, 02:20 AM
Mod Super Product™ (You can see links before reply) ơi em dow ver của N82-35.0.002 ko đc.link die rùi Mod coi lại nhé,Thank Mod

n9300
25-03-2010, 12:38 PM
thanks mode

hiepsituxedo
29-03-2010, 04:44 PM
thanks ae đã post

Unknow5
29-03-2010, 07:36 PM
ai cho mình hỏi tại sao mình update firmware cho10c của mình bằng JAF của bác zopo nhung lại bị mất hết theme ảnh và chuông hệ thống của nokia.ai biết chỉ jum mình nhé.pm vào acc cho mình.cảm ơn các bạn

trungductn
30-03-2010, 12:21 AM
hjx
bó tay ko biết thế nào nữa

Samsungjapan
02-04-2010, 12:54 PM
thanks ae đã post

si833
03-04-2010, 01:00 PM
thank mod........:tutu:

hoamobile2008
07-04-2010, 02:05 PM
em đang làm nhêm vụ :heo09:

Apox
14-04-2010, 04:56 PM
mấy bài này đọc đi dọc lại nhiều cái hok hiểu gì

Apox
15-04-2010, 04:31 PM
mình mới lấy đc mấy cái FW đc chỉnh sữa ở nước ngoài các pro thêm font tiếng việt vào hộ mình với


Blick City

You can see links before replyBlue Patche BETA by adrian219
You can see links before reply

HVmobi
23-04-2010, 11:46 AM
Thank rất nhiều.

leanhnam1987
24-04-2010, 09:32 AM
thank anh khanh binh nhieu.

duyty3333
24-04-2010, 08:45 PM
cám ơn anh KHANHBINH_GSM nhieu

rainbow
05-05-2010, 01:03 PM
Mode ơi có file nào chuẩn nhất của 5300 không cho em với

buikimkha
26-05-2010, 10:00 AM
[/URL]All latest flash files only mcu ppm cnt
Vô đây tha hồ lấy về mà :mn:
[url]You can see links before reply (You can see links before reply)

daotoan_cntt
27-05-2010, 10:42 AM
có FW của 5310 không các bác

buikimkha
27-05-2010, 12:31 PM
5310_RM-303_V8.32.exe (You can see links before reply)

20072006
30-06-2010, 09:54 AM
bác nào có firmware 2730 Classic RM-578 CareDP 6.3 OperatorDP cho mình xin zới!!mình search hoài không có trang nào down được hết:cry:(6.2 cũng được)

khanhlakpro
06-07-2010, 05:23 PM
:heo09:hi cam om anh nhjeu

MINHNHUTMOBILE
24-07-2010, 09:45 PM
bác nào có firmware e71 rm 346 v410 có tiếng việt làm ơn cho em xin .cám ơn mấy anh trước:77::77::77::77::77::77::77::77::77::77:

duc86
18-08-2010, 02:17 PM
các bác có firmware nào chuẩn nhất cho 3250 thì pót cho em sin một cái
thankk

nicky888
18-08-2010, 02:59 PM
các bác có firmware nào chuẩn nhất cho 3250 thì pót cho em sin một cái
thankk

You can see links before reply

---------- Post added at 01:59 PM ---------- Previous post was at 01:50 PM ----------

tất cả BB5 cập nhật thường xuyên nằm ở đây,file chuẩn 100%
lưu ý:nhiều file kog có Tiếng Việt
You can see links before reply

anhmc
19-09-2010, 12:13 PM
bác nào co file bung sắn máy 6600s rm_414 ko cho em xin với em chạy bang j ko dc mang qua mxkay check no ko nhận chay dea usb nhung ko co file em đang cần gấp thank các bác trước

degonvn
01-10-2010, 03:09 PM
cho e xin 3110c

hungdollas
12-12-2010, 11:44 AM
bác nào có file 7230 rm-604 tiếng việt chạy bằng phoenix thi cho em xin gấp.em cảm ơn!^:)^

thuytrieudohp
12-12-2010, 12:01 PM
Down ở đây : You can see links before reply

hungdollas
12-12-2010, 12:23 PM
Down ở đây : You can see links before reply
anh cho em xin file cài có đuôi .exe.kiểu 3 file này chạy bằng phoenix em không biết chạy.cảm ơn anh nhiều.:dead:

thuytrieudohp
12-12-2010, 01:20 PM
Down Navifirm về mà múc.không thì vào support HWK mà down.

phungbp2510
20-12-2010, 05:46 PM
cho em xin file 5610d -rm242 màu đỏ nha ACE

nhutmanmobile
23-12-2010, 04:46 PM
Cần xin file tiếng việt 2690 (RM-635) ver10.60 AE nao co shared cho em với. Thank

nhaikonz
02-05-2011, 01:21 PM
mod cho em mấy bản của 5310XM đi. tìm hoài chẳng có

Quang-Linh™
02-05-2011, 02:02 PM
mod cho em mấy bản của 5310XM đi. tìm hoài chẳng có

Của bạn Đây . Chúc thành công .........:-h

You can see links before reply

Anhchienmobile
13-05-2011, 08:03 AM
Ae nào có firmware v30.011 new tiếng việt cho N78 cho mình xin nha thanks .
PS : Mới tham gia 4rum có gì sai ae bỏ qua lần đầu nha :D

tienhiep_nokia
27-05-2011, 01:49 PM
Hay Quá. Thank Anh Mod Nha!

capnhung1974
28-05-2011, 12:22 AM
mình mới nhận cây x6 rm-559 16g nhưng k biế chạy .anh em co ai biết chạy .có thể chạy trưc tuyến thì chạy giúp .làm tiền ở đây chứ còn ở đâu nữa thanks

---------- Post added at 12:22 AM ---------- Previous post was at 12:21 AM ----------

ngoisaocodon_gsm

tranquyetchien85
28-05-2011, 12:30 AM
mình mới nhận cây x6 rm-559 16g nhưng k biế chạy .anh em co ai biết chạy .có thể chạy trưc tuyến thì chạy giúp .làm tiền ở đây chứ còn ở đâu nữa thanks

---------- Post added at 12:22 AM ---------- Previous post was at 12:21 AM ----------

ngoisaocodon_gsm

a nên lập thear khác mà hỏi,mà a có box j trong tay rồi mới biết giúp chứ

quochan79
31-05-2011, 06:05 PM
ace ai có file full của RM-604 cho em xin với thanks .

_pham_
31-05-2011, 06:09 PM
ace ai có file full của RM-604 cho em xin với thanks .
You can see links before reply file full nhé bạn

tulipdo87
04-06-2011, 02:22 PM
File mới Vietnam Full INI LOAD HERE (You can see links before reply)

Gom về 1 chỗ để mọi người có thể dễ dàng load và tìm kiếm khi cần!
Các file mình đã sắp xếp lại gọn gàng,ngăn nắp,rất dễ tìm! Trong đó sẽ gồm 3,2 hoặc 4 file tùy theo từng loại máy.Và đều có tiếng việt (Tất nhiên chỉ đối với máy có support TV)

Sẽ cố gắng cập nhật thêm hàng ngày,ai có yêu cầu file cứ post lên,mình sẽ up lên sớm nhất có thể!

Ghi chú: File của MOD NTC_Mobile có sẵn .ini,có nghĩa là sẽ Setup vào đường dẫn C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products như file Zin.Và Box sẽ tự động chọn được những file này.

Nhưng dung lượng File sẽ nhỏ hơn file setup của hãng nhiều,vì trong đó chỉ bao gồm Tiếng việt

1100 RH-38_7.36
1110 RH-70_4.04
1110i RH-93_7.02
1200 RH-99_5.23
1200 RH-99_5.80
1200 RH-99_5.91
1202 RH-112_3.0
1202 RH-112_3.10 (You can see links before reply)
1208 RH-105_4.11
1208 RH-105_4.51
1208 RH-105_5.23
1208 RH-105_05.51
1208 RH-105_5.71
1600 RH-64_7.02
1661 RH-122_3.70
1650 RM-305_5.32
1680c RM-394_5.63
1680c RM-394_6.82

2300 RH-38_7.36
2600 RH-59_5.82
2600 RH-59_6.42
2600c RM-340_5.61
2600c RM-340_6.82 (You can see links before reply)
2610 RH-86_5.65
2610 RH-86_6.70
2610 RH-86_7.04
2626 RM-291_3.51
2626 RM-291_6.81
2630 RM-298_05.62
2630 RM-298_6.82
2680s RM-392_6.17
2700c RM-561_7.80
2760 RM-258_5.20
2760 RM-258_5.62
2760 RM-258_6.82 (You can see links before reply)
2760 RM-258_7.60


3110c RM-237_6.01
3110c RM-237_7.01
3110c RM-237_7.21
3120 RH-19_6.31
3120c RM-364_6.20 (You can see links before reply)
3120c RM-364_7.16 (You can see links before reply)
3120c RM-364_9.41 (You can see links before reply)
3120c RM-365_7.16
3120c RM-365_9.41 (You can see links before reply)
3120c RM-365_10.00 (You can see links before reply)
3200 RH-30_5.34 (You can see links before reply)
3220 RH-37_5.10
3220 RH-37_5.50
3230 RM-51_506040
3250 RM-38_4.60
3310 NHM-5_6.07
3500c RM-272_5.51
3500c RM-272_6.60 (You can see links before reply)
3500c RM-272_7.21
3510i RH-9_5.30
3600s RM-352_5.64
3600s RM-352_6.26
3610a RM-429_3.56
3650-3660 NHL-8_3041.7

5000d RM-362_4.89
5000d RM-362_5.45
5000d RM-362_06.31
5070-6070-6080 RM-166_4.23
5130c RM-495_5.80
5130c RM-495_6.65
5200 RM-174_7.0
5200 RM-174_7.20 (You can see links before reply)
5220 RM-411_5.63 (You can see links before reply)
5220 RM-411_6.51
5300 RM-146_5.50
5300 RM-146_7.0 (You can see links before reply)
5300 RM-146_7.20 (You can see links before reply)
5310 RM-303_3.63 (You can see links before reply)
5310 RM-303_7.01 (You can see links before reply)
5310 RM-303_9.42
5310 RM-303_58.58
5320 RM-409_4.13 (You can see links before reply)
5610d RM-242_4.81 (You can see links before reply)
5610d RM-242_9.40

5700 - RM-230_5.11
5800 RM-356_20.0012
5800 RM-356_21.0.025 (You can see links before reply)


6020 RM-30_4.90
6020 RM-30_5.20
6030 RM-74_5.40
6060 RH-73_4.10 (You can see links before reply)
6060 RH-97_3.03 (You can see links before reply)
6060v RH-97 RH-98_3.03
6085 RM-198_3.71 (You can see links before reply)
6085 RM-198_4.22 (You can see links before reply)
6085 RM-198_6.0
6101 RM-76_4.90
6100 NPL-2_6.31
6101 RM-76_5.22 (You can see links before reply)
6103 RM-161_4.61
6110N_RM-122_6.01
6111 RM-82_3.82
6120c RM-243_5.11

6125 RM-178_4.20

6131 RM-115_6.10
6131 RM-115_6.60
6151 RM-200_3.56
6170 RM-47_3.253
6210s RM-367_4.13 (You can see links before reply)
6220 RH-20_6.34
6230 RH-12_5.50
6230i RM-72_3.88
6233 RM-145_5.43
6233 RM-145_5.60
6260s RM-368_4.32 (You can see links before reply)
6260s RM-368_7.20
6267 RM-210_3.25
6267 RM-210_5.20
6270 RM-56_3.85 (You can see links before reply)
6270 RM-56_3.90
6280 RM-78_6.10
6280 RM-78_6.43
6300 RM-217_7.21
6300i RM-337_5.60
6500c RM-265_9.45 (You can see links before reply)
6500s RM-240_6.60
6600 NHL-10_5.53
6500s RM-240_8.30
6500s RM-240_9.40
6510 NPM-9_4.21
6555b RM-289_3.31
6555b 3610a RM-429_3.56
6600f RM-325_4.80

6610 NHL-4_5.63 (You can see links before reply)
6610i RM-37_4.20
6670 RH-67_70642 (You can see links before reply)
6680 RM-36_5.050440 (You can see links before reply)
6681 RM-57_6.09.00 (You can see links before reply)
6700c RM-470_7.60

7070 prism-RH-116_6.20
7070 prism RH-116_6.82
7100s RM-438_3.41 (You can see links before reply)
7100s RM-438_5.41 (You can see links before reply)
7210c RM-436_4.62
7210c RM-436_4.86 (You can see links before reply)
7210c RM-436_5.20

7250i NHL4JX_5.41
7260 RM-17_5.90
7270 RM-8_3.25
7310c RM-379_7.00
7310c RM-379_09.40
7360 RM-127_3.21
7360 RM-127_4.90
7370 RM-70_4.13
7373_RM_209_V_04.71

7390 RM-140_4.51 (You can see links before reply)
7500 RM-249_5.20
7500 RM-249_5.21
7510a RM-398_3.80
7510a RM-398 6.65
7610 RH-51_706420
7610s RM-354_4.82 (You can see links before reply)
7610s RM-354_5.20
7610s RM-354_5.72
7610s RM-354_6.51 (You can see links before reply)
7900 RM-264_6.61

8250 NSM-3d_5.06
8310 NHM-7_6.20
8600d RM-164_4.00
8600d RM-164_4.04
8800 RM-13_4.17
8800e RM-233_9.41

8800se RM-165_4.20
8910 NHM-4_4.20
8910i NHM-4NX_4.46
8910i NHM-4NX_5.31

E63 RM-437_200.21.012
E65 RM-208_406337400
E66 RM-343_110.07.126

E71 RM-346_200.21.118

E90 RA-6_300.34.84

N70 RM-84_50737301
N72 RM-180_5.0706.4.0.1
N72 RM-180_50741401
N72 RM-180_50819401
N73 RM-133_4.0839.42.2.1
N75 RM-128_20.1.172
N76 RM-135_31.0.014 (You can see links before reply)
N78 RM-235_20.149

N79 RM-348_11.049

N81 RM-179_10.0.058 (You can see links before reply)
N81 RM-223_21.0.010
N82 RM-313_30.0.019
N85 RM-333_11.047
N85 RM-334_20.175 (You can see links before reply)
N95 RM-159_10.0.018
N95 RM-159_21.0.0.016
N95 RM-159_31.0.017
N95 RM-320_11.0.026
N95 RM-320_30.0.018
N96 RM-247_12.043
N96 RM-247_20.050
N-Gage_QD RH-29_4.15
N-Gage_QD RH-29_4.6

Download (You can see links before reply 48467e8a)

duyty
19-06-2011, 11:33 AM
ace nào có cho em xin file x3 RM-540 v08.50 em cảm ơn nhiều,

Ninh6868
19-06-2011, 12:36 PM
thank các mod vip đã chia sẻ@};-

baclieu mobi
19-06-2011, 01:50 PM
File mới Vietnam Full INI LOAD HERE (You can see links before reply)


dẩn nguyên line vfs luôn áh

mannghitanhoa
20-06-2011, 11:51 PM
Hay quá ,có life 6700c ver cao hơn 7.90 cho em xin đang cần lắm,thaks nhiều!!!!!:-c

minht3cf
21-06-2011, 10:16 AM
Cho em xin 6 file flash full tiếng việt cho 6300 RM-217 ver 7.30 với. em down ở các topic khác chỉ có 3 file thôi. ngồi vọc cả sáng nay òy :dead:

---------- Post added at 09:16 AM ---------- Previous post was at 09:01 AM ----------

kô ai giúp àhh

_pham_
24-06-2011, 04:10 PM
của bạn đây You can see links before reply

hungdollas
28-06-2011, 08:26 PM
các bác cho em xin file tiếng việt của 6750-1b. RM-381. em cảm ơn.

_pham_
30-06-2011, 10:21 PM
các bác cho em xin file tiếng việt của 6750-1b. RM-381. em cảm ơn.
con này không có tv bạn àh

haihung-apple
02-09-2011, 01:52 PM
ae nào có v RM84 chuẩn con n70 này cho e xin .......thank all zopo[-O<

việt thành™
02-09-2011, 02:43 PM
ae nào có v RM84 chuẩn con n70 này cho e xin .......thank all zopo[-O<

của bạn đây You can see links before reply
hoặc vô trong 4r cũng có tại đây (You can see links before reply)

ngocdiemmobile
18-09-2011, 12:10 AM
cho xin file e72 rm 530 v73.1 hoặc cao hơn
chú ý có tiếng việt thanks:dead:

anhyeuan
29-09-2011, 09:24 AM
Có fw nào mới hơn fw N82 35.0.002 RM-313 . Có tiếng việt cho mình xi nha.

dinhtrungmobile
29-09-2011, 09:39 AM
Ace tha hồ mà chạy .Khỏi lo về ổ cứng .Zopo lưu trữ file cho ace rùi:sao1:

thanhtruong_mobile
09-11-2011, 04:48 PM
vừa múc một em x6-00 file cao nhất có tiếng việt bằng ATF ace lấy về múc đi

RM 559 40.0.002 .tv.rar (You can see links before reply)

canhcps
27-11-2011, 11:24 AM
thank nha.cho mình hỏi up fw bằng phoenix thế nào nhỉ! mình đang định up con 6303c mà không biết làm thế nào.xin cảm ơn

Thanhson mobile
29-11-2011, 11:34 AM
7230-rm604 ver 10.80 tiếng việt. (You can see links before reply)

atulahjhjhj
18-12-2011, 06:57 PM
Tất cả FW tại topic này có tiếng việt k vậy?

copper123
03-03-2012, 12:01 AM
cho em hỏi em down FM N72 RM-180_50819401.
sau khi giải nén đc 2 file có đuôi là c0 và v15. xin hướng dẫn em cách up FM với,thanks các a

LuongGiaMobile™
03-03-2012, 12:06 AM
cho em hỏi em down FM N72 RM-180_50819401.
sau khi giải nén đc 2 file có đuôi là c0 và v15. xin hướng dẫn em cách up FM với,thanks các a

MCU : RM-180_50819401.c0
PPM :RM-180_50819401.v15

copper123
03-03-2012, 10:38 AM
MCU : RM-180_50819401.c0
PPM :RM-180_50819401.v15
Giản nén đc 2 file đó rồi làm sao a

việt thành™
03-03-2012, 10:41 AM
Giản nén đc 2 file đó rồi làm sao a


MCU : RM-180_50819401.c0
PPM :RM-180_50819401.v15
quá rõ rồi mà bạn,kụ thể bạn chạy bằng cái gì :mn:

copper123
03-03-2012, 10:54 AM
mình k biết up FM bạn ơi, chỉ có điện thoại và cáp, bạn hướng dẫn mình với

copper123
03-03-2012, 04:47 PM
bác nào giúp e với,mới mượn đc sợi cáp mà chưa biết cách up

LuongGiaMobile™
03-03-2012, 04:59 PM
bác nào giúp e với,mới mượn đc sợi cáp mà chưa biết cách up

Bạn ra tiệm bảo người ta làm cho như máy của bạn chỉ 1 cốc cafe.
P/S :Muốn hỏi tiếp lập topic mới nhé !

nguyễnphong
03-03-2012, 05:08 PM
mình k biết up FM bạn ơi, chỉ có điện thoại và cáp, bạn hướng dẫn mình với
có phải thợ hay chỉ nghịch dại vậy nếu có ý định nghịch dại thì lời khuyên ko nên mang ra tiệm gần nhất bảo họ làm cho :mn:

thaongoc_mobile
06-06-2012, 10:57 PM
thanhks cac anh em nhieu

badboyblue997
16-07-2012, 01:59 PM
cho mình hỏi fw mới nhất của n85. mình đang xài fw 30.019

nguyen104
16-07-2012, 02:28 PM
cho mình hỏi fw mới nhất của n85. mình đang xài fw 30.019
bạn tải NaviFirm về dùng , các fw đều có hết:mn:

metaumetau
05-08-2013, 02:16 PM
cho mình xin FW full của x700 rm-707 1110401511 với