PDA

Xem bản đầy đủ : xin file mobell m115 ....linhprox09
11-12-2012, 12:15 PM
ai có file read tu máy cho em xin với em nạp file manh tran giờ lên mobell rồi tắng xanh màn hình luôn rồi ..

linhprox09
12-12-2012, 12:01 AM
hok ai cứu e với

hotanhien
12-12-2012, 08:42 AM
ai có file read tu máy cho em xin với em nạp file manh tran giờ lên mobell rồi tắng xanh màn hình luôn rồi ..

bạn kg nói ro cpu gì sau bít đuòng mò hả bạn