[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] đã thông báo link hỏng tại chủ đề: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]:
Qua tết rồi mà vẫn chưa thấy free nên test chức năng báo link hỏng luôn kkDo thành viên [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] post :
Có nguồn kêu A31 flash A31T vào ok nhưng cũng chưa dám thử vì nhà có cả 2 file

Máy treo logo không thể vào recovery hoặc brick hiện quanlcom fix đều ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Sắp tết mình sẽ free file sau 1 thể nhé,ace gắng chờ