[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] đã thông báo link hỏng tại chủ đề: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]:
SMOD fix giùm link này với, thanks nhiềuDo thành viên [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] post :
OPPO R8007 treo logo không thể fix Logo được với firmware .ZIP vì ko thể chép rom vào bộ nhớ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
pass cho ace có 50 bài trở lên
http://www.fshare.vn/file/E1QC7NFW27L3

anh em gặp làm theo phương này nhanh gọn cho all bệnh về sw OPPO R8007

giải pháp có thể dành cho những máy thị trường CN, VN .QQ bị tình trạng này ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mở tools > volume + cắm cáp usb cho máy nhận QHSUSB 9008


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Driver [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Tool fllash nằm trong file hoặc dùng tool này [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Rom ở đâu đó trong bài,ace soi nhé

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]