[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] đã thông báo link hỏng tại chủ đề: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]:
File bị lổi rồi Anh ơiDo thành viên [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] post :
ROM Phone SH Mobile Smart 32 - ROM Android 4.4.2
ONLY MT6572
Official ROM SH Mobile Smart 32 version: a30e_ax_tianmao_q30_3g_sh_moblie_v02_11-04-2015 – KOT49H
vào chplay lổi . nạp rom này fix này ok . ae yên tâm kéo về chờ lúa
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

.
http://www.fshare.vn/file/OMWDTPVZ1UXW