[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] đã thông báo link hỏng tại chủ đề: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]:
link lỗi rồiDo thành viên [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] post :
file gì mà hơn 7G ghê vậy ta ?

với lại thớt upload file lên xong thì share pass luôn khỏi đặt yêu cầu trên 20 hay 30 bài, mất công ACE pm xin pass.