[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] đã thông báo link hỏng tại chủ đề: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]:
anh fix lại link giúp em với link bị hỏng rồi ahDo thành viên [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] post :
flash xong reset cho em nó cái nhé,vì máy khách thay chân sạc nên thay xong chỉ read file thôi chứ ko reset nên flash xong sẽ có mật khẩu

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

pass :1 0 1 7 THANH HUYEN NGOC
ghép các từ trên với nhau đổi đi đổi lại cũng ra pass
Thanks coment nghiêm túc và lạ thợ thì để gmail lại mình send pass