[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] đã thông báo link hỏng tại chủ đề: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]:
ko vào link download đượcDo thành viên [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] post :
Check kỹ khi làm nhé,khuyến cáo chỉ flash khi máy treo logo,máy đang dùng bình thường ko làm theo


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Pass là tên của 4r nhé

LINKS rom trên dea rồi,links đây mới sống nè
http://www.fshare.vn/file/YXJL29RWWINE