mình có con 6700 bị liệt phím (sư dụng được mỗi phím nguồn)
đã thay thử vỉ phím mới + tháo camera vẫn ko được
cho mình hỏi thêm cái vỉ camera có liên quan j đến phím ko ạ. nếu tháo nó ra có test phím ko?


Các chủ đề giống nhau cùng chuyên mục:

  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]