Chú ý
Trang 1 của 6 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 58

Chủ đề: 5130 contactservice xin giúp!

 1. #1 5130 contactservice xin giúp! 
  VIP gialam333's Avatar
  Ngày tham gia
  May 2009
  Bài viết
  58
  Thanks
  30
  Thanked 20 Times in 14 Posts
  máy hôm qua đang xài ok hôm nay hiện contactservice
  đã chạy lại nhưng không hết bệnh.
  nhờ anh em giúp đở.
  cảm ơn anh em nhiều!
  log jaf
  HTML Code:
  JAF version 1.98.62
  Detected PKEY: 9001486A
  Card life counter: 92.92%
  P-key nokia module version 01.02
  Detected JAF INTERFACE version: 01.B1, Driver version: 40000, Library version: 30107
  JAF DCT4/BB5 LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\
  JAF DCT4/BB5 PRODUCT DIR: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\
  JAF USB LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\FlashUSB\
  JAF DCT3/DCTL LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash3\
  USB Cable Driver version: 7.0.2.0
  Changing mode...Done!
  Booting phone...
  Error sync the phone...
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!
  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006030C192101033000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 0D900011ECAC7D564BE652333C228B0C45AA9452
  HASH: 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB8572300000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 89820089 <=> INTEL -> Type not in database
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
  Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Done!
  Restarting phone...Done!
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: NONE
  PPM Flash file: NONE
  CNT Flash file: NONE
  APE Variant file: NONE
  Switching to serial...
  Powering the phone...
  Reading...
  MCU SW version: V 07.90
  23-09-09
  RM-495
  (c) Nokia      
  HW version: 1000
  PCI version: 
  RFIC version: 06540601
  DSP version: 
  ICPR72_09w33
  LCD version: SEIKO
  PPM version: V 07.90
  23-09-09
  RM-495
  (c) Nokia      
  V
  BT MCM version: 2222-302
  Retu version: 16
  Tahvo version: 22
  Content Pack version: Content: vc_blu
  V 07.90
  23-09-09
  RM-495
  (c) Nokia      
  Production serial number: HGA304267
  Product code: 0571958
  Module code: 0204024
  Basic production code: 0567773
  Flash code: 
  Order number: 
  Product specific data: 
  Long production SN: 0
  ATO: 
  Default SN type: 
  IMEI plain: 353223033811036
  IMEI spare to net: 3A 35 22 03 33 18 01 03 
  IMEI SV to net: 33 35 22 03 33 18 01 43 F4 
  LOCK STATUS:
  CONFIG KEY: 0000000000000000
  PROVIDER KEY: 2440700000000000
  Provider: AT&T;U.S.A. (3650)
  Key Code count: 0, FBUS Code count: 0
  Block 1:
  Lock 1: OPEN Lock 2: OPEN Lock 3: OPEN Lock 4: OPEN Lock 5: OPEN 
  Block 2:
  Lock 1: OPEN Lock 2: OPEN Lock 3: OPEN Lock 4: OPEN Lock 5: OPEN 
  Block 3:
  Lock 1: OPEN Lock 2: OPEN Lock 3: OPEN Lock 4: OPEN Lock 5: OPEN 
  Block 4:
  Lock 1: OPEN Lock 2: OPEN Lock 3: OPEN Lock 4: OPEN Lock 5: OPEN 
  Block 5:
  Lock 1: OPEN Lock 2: OPEN Lock 3: OPEN Lock 4: OPEN Lock 5: OPEN 
  Block 6:
  Lock 1: OPEN Lock 2: OPEN Lock 3: OPEN Lock 4: OPEN Lock 5: OPEN 
  Block 7:
  Lock 1: OPEN Lock 2: OPEN Lock 3: OPEN Lock 4: OPEN Lock 5: OPEN 
  Searching for saved ini...
  Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-495.ini
  Saved INI not found, loading INI list...
  Setting local mode...
  Reading product code...
  Product Code: 0571958
  Searching for JAF saved location of ini...
  Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-495\
  Searching for default location of ini...
  Checking path: \Products\RM-495\
  Searching for JAF saved location of ini...
  Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-495\
  No ini files found...
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: NONE
  PPM Flash file: NONE
  CNT Flash file: NONE
  APE Variant file: NONE
  Done!
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: NONE
  PPM Flash file: NONE
  CNT Flash file: NONE
  APE Variant file: NONE
  Searching for JAF saved location of ini...
  Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-495\
  Searching for default location of ini...
  Checking path: \Products\RM-495\
  Searching for JAF saved location of ini...
  Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-495\
  No ini files found...
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: NONE
  PPM Flash file: NONE
  CNT Flash file: NONE
  APE Variant file: NONE
  Phone Type: 
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-495\rm495__07.90.mcusw
  PPM Flash file: NONE
  CNT Flash file: NONE
  APE Variant file: NONE
  Phone Type: 
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-495\rm495__07.90.mcusw
  PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-495\rm495__07.90.ppm_v
  CNT Flash file: NONE
  APE Variant file: NONE
  Phone Type: 
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-495\rm495__07.90.mcusw
  PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-495\rm495__07.90.ppm_v
  CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-495\rm495__07.90.image_vc_blu_128
  APE Variant file: NONE
  Backing up CRT data...
  Setting FLASH MODE
  FAST PHONE detected!
  Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 89820089 <=> INTEL -> Type not in database
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
  Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Reading CMT NPC certificate...
  Reading CMT VARIANT certificate...
  VARIANT CRT not available...
  Reading CMT CCC certificate...
  Reading CMT HWC certificate...
  Saved to C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\35322303381103_CRT_backup_1542201.rpl
  Backup CRT OK!
  Backing up SIMLOCK data...
  Setting local mode...
  Reading IMEI...
  C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\353223033811036_CRT_backup_1544201.pm
  Done!
  Backup LCK OK!
  Manual mode selected, version can't be checked!
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!
  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006030C192101033000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 0D900011ECAC7D564BE652333C228B0C45AA9452
  HASH: 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB8572300000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 89820089 <=> INTEL -> Type not in database
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
  Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 5 seconds...
  Sending CRT data...
  Erasing...
  Operation took 1 minutes 32 seconds...
  Writing...
  Stage 1
  Sending CMT HASH for NOLO
  Sending CMT HASH for KEYS
  Sending CMT HASH for PRIMAPP
  Sending CMT HASH for PASUBTOC
  Sending CMT PUB KEYS...
  Sending CMT HASH for UPDAPP
  Sending CMT HASH for DSP0
  Sending CMT HASH for MCUSW
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!
  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006030C192101033000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 0D900011ECAC7D564BE652333C228B0C45AA9452
  HASH: 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB8572300000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 89820089 <=> INTEL -> Type not in database
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
  Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 6 seconds...
  Sending CRT data...
  Stage 1
  FAST MODE finish!
  Operation took 2 minutes 27 seconds...
  Reseting phone...
  PPM: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-495\rm495__07.90.ppm_v
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!
  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006030C192101033000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 0D900011ECAC7D564BE652333C228B0C45AA9452
  HASH: 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB8572300000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 89820089 <=> INTEL -> Type not in database
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
  Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 5 seconds...
  Erasing...
  Operation took 0 minutes 39 seconds...
  Writing...
  Stage 1
  Operation took 0 minutes 59 seconds...
  Reseting phone...
  CNT: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-495\rm495__07.90.image_vc_blu_128
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!
  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006030C192101033000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 0D900011ECAC7D564BE652333C228B0C45AA9452
  HASH: 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB8572300000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 89820089 <=> INTEL -> Type not in database
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
  Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 5 seconds...
  Erasing...
  Operation took 1 minutes 43 seconds...
  Writing...
  Stage 1
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!
  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006030C192101033000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 0D900011ECAC7D564BE652333C228B0C45AA9452
  HASH: 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB8572300000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 89820089 <=> INTEL -> Type not in database
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
  Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 5 seconds...
  Stage 1
  FAST MODE finished!
  Operation took 1 minutes 25 seconds...
  Reseting phone...
  Done!
  Total time: 9 Minutes, 3 Seconds
  DCT4/BB5 counter: 762
  After flash processing...
  Waiting for phone to boot...
  Reading...
  Phone type: RM-495, Software version: 07.90
  IMEI: 353223033811036
  APE Ver: (null)
  Variant Ver: (null)
  Product Code: 0571958
  Done!
  log hwk
  HTML Code:
  1ST BOOT : C0,07 [Rm-495] [2.0.9.0]
  RAPx ID  : 000000010000022600010006030C192101033000
  EM 1 ID  : 00000296
  EM 2 ID  : 00000B22
  RAPx PBID : 0D900011ECAC7D564BE652333C228B0C45AA9452
  RAPx MODE : 00
  RAPx HASH : 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
  RAPx ROID : 273F6D55DFAAF68F
  CMT 1ST Boot OK
  CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
  CMT FLID0 : 00898982-00008A31, Int NU48F512
  CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
  CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
  CMT 2ND Boot OK
  CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
  CMT KSIG0 : 0C917F11196FDB7378C18EF7260698CA4489DCA0
  CMT VPP  : Internal
  DUAL LINE : True
  CMT ALG Boot OK
  IMAGE : rm495__07.90.mcusw
  CMT NOR Erase Area: 0x00000000-000006BF
  CMT NOR Erase Area: 0x000006C0-0001FFFF
  CMT NOR Erase Area: 0x00040000-000BFFFF
  CMT NOR Erase Area: 0x000C0000-0013FFFF
  CMT NOR Erase Area: 0x00140000-0137FFFF
  CMT NOR Erase Area: 0x01380000-0151FFFF
  CMT FLASH ERASE OK, Time: 01:26
  Written: 8 Certificate(s)
  CMT FLASH WRITE OK, Time: 02:00
  Chip SECTOR_SIZE: 128k
  Warning, Must be Used 128Kb Sector_Size CNT File
  IMAGE : rm495__07.90.image_vc_blu_128
  CMT NOR Erase Area: 0x01DC0000-0215FFFF
  CMT NOR Erase Area: 0x02160000-03FBFFFF
  CNT FLASH ERASE OK, Time: 01:56
  CNT FLASH WRITE OK, Time: 01:06
  IMAGE : rm495__07.90.ppm_v
  CMT NOR Erase Area: 0x01520000-01DBFFFF
  PPM FLASH ERASE OK, Time: 00:36
  PPM FLASH WRITE OK, Time: 00:50
  Flashing Completed, Rebooting Mobile
  log mxkey
  HTML Code:
  Version from phone: 07.90
  Version from file: 07.90
  Using device: J.A.F, FW ver: 01.B1
  Library version: 1.0.0.11685, Date: 15-01-2010
  Rpl backup already exist.
  Processing file: rm495__07.90.mcusw as MCU 
   [BB5,BB5 ALGORITHM] size: 18.20 MB
   Supported RAP Ids: 010C192101013000, 0103192101003000, 0303192101033000, 030C192101033000
  RAP Data :
  SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006030C192101033000 [RAP3G ver: PA 3.x]
  EM0 ID: 00000296
  EM1 ID: 00000B22
  PUBLIC ID: 0D900011ECAC7D564BE652333C228B0C45AA9452
  ASIC MODE ID: 00
  ROOT KEY HASH: 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
   SecondaryBoot: rap3gv3_2nd.fg [BB5] version: 1.30.0 revision: 0.0 size: 0x3C00
   Supported RAP Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
  FlashID0: 0089 8982 - 0000 0000 [Intel NU48F512,512 Mbits] type: NOR,RAP 
  ExtBUSC: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
  ExtDEVC: FFFF 0000 - 0000 0000
   Algorithm: RAP3Gv3_algo_131.fg [BB5 ALGORITHM] version: 1.31.0 revision: 0.0 size: 0x297E0
   Supported RAP Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0003192101002000, 000C192101002000, 0003192101002100, 000C192101002100, 0003192101002200, 000C192101002200, 0003192101012200, 000C192101012200, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
  RAP PAPUBKEYS HASH: 0C917F11196FDB7378C18EF7260698CA4489DCA0
  Storing certificate ...OK
  Total erase size: 21.00 MB
  CMT NOR area [00000000-000006BF]
  CMT NOR area [000006C0-0001FFFF]
  CMT NOR area [00040000-000BFFFF]
  CMT NOR area [000C0000-0013FFFF]
  CMT NOR area [00140000-0137FFFF]
  CMT NOR area [01380000-0151FFFF]
  erased in 1 min 35.204 s
  Flash programming ...
  CMT PAPUBKEYS: 0C917F11196FDB7378C18EF7260698CA4489DCA0 (RAP Certificate 164 v.1) written.
  Programming completed in 2 min 20.734 s
  Processing file: rm495__07.90.ppm_v as PPM 
   [BB5,BB5 ALGORITHM] size: 7.71 MB
   Supported RAP Ids: 010C192101013000, 0103192101003000, 0303192101033000, 030C192101033000
  RAP Data :
  SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006030C192101033000 [RAP3G ver: PA 3.x]
  EM0 ID: 00000296
  EM1 ID: 00000B22
  PUBLIC ID: 0D900011ECAC7D564BE652333C228B0C45AA9452
  ASIC MODE ID: 00
  ROOT KEY HASH: 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
   SecondaryBoot: rap3gv3_2nd.fg [BB5] version: 1.30.0 revision: 0.0 size: 0x3C00
   Supported RAP Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
  FlashID0: 0089 8982 - 0000 0000 [Intel NU48F512,512 Mbits] type: NOR,RAP 
  ExtBUSC: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
  ExtDEVC: FFFF 0000 - 0000 0000
   Algorithm: RAP3Gv3_algo_131.fg [BB5 ALGORITHM] version: 1.31.0 revision: 0.0 size: 0x297E0
   Supported RAP Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0003192101002000, 000C192101002000, 0003192101002100, 000C192101002100, 0003192101002200, 000C192101002200, 0003192101012200, 000C192101012200, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
  RAP PAPUBKEYS HASH: 0C917F11196FDB7378C18EF7260698CA4489DCA0
  Total erase size: 8.62 MB
  CMT NOR area [01520000-01DBFFFF]
  erased in 39.406 s
  Flash programming ...
  Programming completed in 57.922 s
  Processing file: rm495__07.90.image_vc_blu_128 as CNT 
   [BB5,BB5 ALGORITHM] page size: 128 K size: 10.32 MB
   Supported RAP Ids: 010C192101013000, 0103192101003000, 0303192101033000, 030C192101033000
  NOR page size in the phone is 128 K.
  Formating FS: FILE2 ... 
  RAP Data :
  SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006030C192101033000 [RAP3G ver: PA 3.x]
  EM0 ID: 00000296
  EM1 ID: 00000B22
  PUBLIC ID: 0D900011ECAC7D564BE652333C228B0C45AA9452
  ASIC MODE ID: 00
  ROOT KEY HASH: 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
   SecondaryBoot: rap3gv3_2nd.fg [BB5] version: 1.30.0 revision: 0.0 size: 0x3C00
   Supported RAP Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
  FlashID0: 0089 8982 - 0000 0000 [Intel NU48F512,512 Mbits] type: NOR,RAP 
  ExtBUSC: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
  ExtDEVC: FFFF 0000 - 0000 0000
   Algorithm: RAP3Gv3_algo_131.fg [BB5 ALGORITHM] version: 1.31.0 revision: 0.0 size: 0x297E0
   Supported RAP Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0003192101002000, 000C192101002000, 0003192101002100, 000C192101002100, 0003192101002200, 000C192101002200, 0003192101012200, 000C192101012200, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
  RAP PAPUBKEYS HASH: 0C917F11196FDB7378C18EF7260698CA4489DCA0
  Total erase size: 34.00 MB
  CMT NOR area [01DC0000-0215FFFF]
  CMT NOR area [02160000-03FBFFFF]
  erased in 1 min 51.047 s
  UCP page size is 128 K.
  Flash programming ...
  Programming completed in 1 min 17.765 s
  Flashing completed in 9 min 30.110 s
   
   
  Phone Type: RM-495 (Nokia 5130c-2)
  SW Version: V 07.90 23-09-09 RM-495 (c) Nokia       
  Imei plain: 35322303381103-6
  Product Code: 0580134
  Language Pack:
  - not available.
  This phone have PM308 protected, SD security in not restorable.
  - Avoid SW Downgrade & manual erase to this phone !
   
  SIMLOCK invalid!
  SUPERDONGLE_KEY seems to be valid
  SIMLOCK_TEST failed!
  SECURITY_TEST passed
   
   
  SIMLOCK_DATA corrupted!
  Total time to process is 10 min 1.735 s


  Các chủ đề giống nhau cùng chuyên mục:

  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
   

 2. #2  
  Senior Member
  Ngày tham gia
  Jul 2009
  Bài viết
  148
  Thanks
  5
  Thanked 40 Times in 24 Posts
  chưa thấy chủ thớt SX4 wite pm fulll
   

 3. #3  
  VIP HoangNamMobile™'s Avatar
  Ngày tham gia
  Aug 2009
  Bài viết
  2,361
  Thanks
  184
  Thanked 1,168 Times in 548 Posts
  5130 contact service mxkey

  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  Code:
  Using device: J.A.F, FW ver: 01.B1
  RAP Data :
  SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006030C192101033000 [RAP3G ver: PA 3.x]
  EM1 ID: 00000296
  EM2 ID: 00000B22
  PUBLIC ID: 1D400117AABC7E5693174CFF4997EB47F515DC90
  ASIC MODE ID: 00
  ROOT KEY HASH: 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  SecondaryBoot: rap3gv3_2nd.fg [BB5] version: 9.11.1 revision: 0.0 size: 0x3C00
  Supported RAP Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
  FlashID0: 0089 8982 - 0000 8A31 [Intel NU48F512,512 Mbits] type: NOR,RAP 
  ExtBUSC: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
  ExtDEVC: FFFF 0000 - 0000 0000
  Algorithm: RAP3Gv3_algo_131.fg [BB5 ALGORITHM] version: 1.31.0 revision: 0.0 size: 0x297E0
  Supported RAP Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0003192101002000, 000C192101002000, 0003192101002100, 000C192101002100, 0003192101002200, 000C192101002200, 0003192101012200, 000C192101012200, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
  RAP PAPUBKEYS HASH: 0C917F11196FDB7378C18EF7260698CA4489DCA0
  Original Imei: 35422303885142
  Original Product code: 0571943
  Bluetooth ID: 0025CF194E2A
  
  Phone Type: RM-495 (Nokia 5130c-2)
  SW Version: V 06.65 01-04-09 RM-495 (c) Nokia 
  Imei plain: 35422303885142-4
  Product Code: 0571943
  Language Pack:
  - not available.
  
  This phone have PM308 protected, SD security in not restorable.
  - Avoid manual erase to this phone !
  
  SIMLOCK seems to be valid
  SUPERDONGLE_KEY seems to be valid
  SIMLOCK_TEST passed
  SECURITY_TEST failed!
  
  
  Imei: 354223038851424
  Version: SIMLOCK SERVER
  Provider: Nokia Test, Country: Finland
  Counter: 0/3, 0/10
  
  CONFIG_DATA: 2440700000000000
  PROFILE_BITS: 0000000000000000
  
  BLOCK 1: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
  BLOCK 2: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
  BLOCK 3: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
  BLOCK 4: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
  BLOCK 5: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
  BLOCK 6: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
  BLOCK 7: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
  Scanning local SX4 Card ...
  No SX4 Card found.
  Authenticating using security server ...
  Connecting to server[nkrpl.biz] ...MXKEY-SX4 ver 2.5(ID), hello 124.6.181.28
  SUPERDONGLE auth succeeded!
  Writing PM from Node ...
  Section: 1
  - Key: 0, size 12 bytes written.
  - Key: 1, size 70 bytes written.
  - Key: 2, size 70 bytes written.
  - Key: 3, size 70 bytes written.
  - Key: 4, size 70 bytes written.
  - Key: 5, size 276 bytes written.
  - Key: 6, size 276 bytes written.
  - Key: 7, size 276 bytes written.
  - Key: 8, size 276 bytes written.
  - Key: 9, size 384 bytes written.
  - Key: 10, size 384 bytes written.
  - Key: 11, size 384 bytes written.
  - Key: 12, size 384 bytes written.
  - Key: 13, size 384 bytes written.
  - Key: 14, size 384 bytes written.
  - Key: 15, size 384 bytes written.
  - Key: 16, size 384 bytes written.
  - Key: 17, size 32 bytes written.
  - Key: 19, size 16 bytes written.
  - Key: 20, size 32 bytes written.
  - 120 skipped
  - 308 skipped
  Section: 309
  - Key: 0, size 4 bytes written.
  - Key: 1, size 2 bytes written.
  - Key: 2, size 12 bytes written.
  - Key: 4, size 12 bytes written.
  - Key: 5, size 12 bytes written.
  - Key: 7, size 12 bytes written.
  - Key: 8, size 12 bytes written.
  - Key: 17, size 12 bytes written.
  - Key: 22, size 12 bytes written.
  Completed in 5.047 s
  
  
  Using device: J.A.F, FW ver: 01.B1
  RAP Data :
  SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006030C192101033000 [RAP3G ver: PA 3.x]
  EM1 ID: 00000296
  EM2 ID: 00000B22
  PUBLIC ID: 1D400117AABC7E5693174CFF4997EB47F515DC90
  ASIC MODE ID: 00
  ROOT KEY HASH: 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  SecondaryBoot: rap3gv3_2nd.fg [BB5] version: 9.11.1 revision: 0.0 size: 0x3C00
  Supported RAP Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
  FlashID0: 0089 8982 - 0000 8A31 [Intel NU48F512,512 Mbits] type: NOR,RAP 
  ExtBUSC: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
  ExtDEVC: FFFF 0000 - 0000 0000
  Algorithm: RAP3Gv3_algo_131.fg [BB5 ALGORITHM] version: 1.31.0 revision: 0.0 size: 0x297E0
  Supported RAP Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0003192101002000, 000C192101002000, 0003192101002100, 000C192101002100, 0003192101002200, 000C192101002200, 0003192101012200, 000C192101012200, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
  RAP PAPUBKEYS HASH: 0C917F11196FDB7378C18EF7260698CA4489DCA0
  Original Imei: 35422303885142
  Original Product code: 0571943
  Bluetooth ID: 0025CF194E2A
  
  Phone Type: RM-495 (Nokia 5130c-2)
  SW Version: V 06.65 01-04-09 RM-495 (c) Nokia 
  Imei plain: 35422303885142-4
  Product Code: 0571943
  Language Pack:
  - not available.
  
  This phone have PM308 protected, SD security in not restorable.
  - Avoid manual erase to this phone !
  
  SIMLOCK seems to be valid
  SUPERDONGLE_KEY seems to be valid
  SIMLOCK_TEST passed
  SECURITY_TEST passed
  
  
  Imei: 354223038851424
  Version: SIMLOCK SERVER
  Provider: Nokia Test, Country: Finland
  Counter: 0/3, 0/10
  
  CONFIG_DATA: 2440700000000000
  PROFILE_BITS: 0000000000000000
  
  BLOCK 1: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
  BLOCK 2: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
  BLOCK 3: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
  BLOCK 4: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
  BLOCK 5: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
  BLOCK 6: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
  BLOCK 7: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
  Sửa lần cuối bởi PhươngAnh™; 28-01-2010 lúc 03:02 PM.
  Mobile Shop HoangNamMobile™
  K2.TT.Càng Long.Trà Vinh
   

 4. #4  
  VIP gialam333's Avatar
  Ngày tham gia
  May 2009
  Bài viết
  58
  Thanks
  30
  Thanked 20 Times in 14 Posts
  đã làm theo cách vẫn not ok

  Phone Type: RM-495 (Nokia 5130c-2)
  SW Version: V 07.90 23-09-09 RM-495 (c) Nokia
  Imei plain: 35322303381103-6
  Product Code: 0571958
  Language Pack:
  - not available.
  This phone have PM308 protected, SD security in not restorable.
  - Avoid SW Downgrade
  & manual erase to this phone !

  SIMLOCK seems to be valid
  SUPERDONGLE_KEY seems to be valid
  SIMLOCK_TEST passed
  SECURITY_TEST passed


  Imei net: 353223033811036
  Version: SIMLOCK SERVER
  Provider: Nokia Test, Country: Finland
  Counter: 0/3, 0/10

  CONFIG_DATA: 2440700000000000
  PROFILE_BITS: 0000000000000000

  BLOCK 1: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
  BLOCK 2: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
  BLOCK 3: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
  BLOCK 4: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
  BLOCK 5: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
  BLOCK 6: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
  BLOCK 7: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
  Connecting to server ...OK
  Phone authenticated to SUPERDONGLE already.
  Writing PM from Node ...
  Section: 1
  - Key: 0, size 12 bytes written.
  - Key: 1, size 70 bytes written.
  - Key: 2, size 70 bytes written.
  - Key: 3, size 70 bytes written.
  - Key: 4, size 70 bytes written.
  - Key: 5, size 276 bytes written.
  - Key: 6, size 276 bytes written.
  - Key: 7, size 276 bytes written.
  - Key: 8, size 276 bytes written.
  - Key: 9, size 384 bytes written.
  - Key: 10, size 384 bytes written.
  - Key: 11, size 384 bytes written.
  - Key: 12, size 384 bytes written.
  - Key: 13, size 384 bytes written.
  - Key: 14, size 384 bytes written.
  - Key: 15, size 384 bytes written.
  - Key: 16, size 384 bytes written.
  - Key: 17, size 32 bytes written.
  - Key: 19, size 16 bytes written.
  - Key: 20, size 32 bytes written.
  - 120 skipped
  - 308 skipped
  Section: 309
  - Key: 0, size 4 bytes written.
  - Key: 1, size 2 bytes written.
  - Key: 2, size 12 bytes written.
  - Key: 4, size 12 bytes written.
  - Key: 5, size 12 bytes written.
  - Key: 7, size 12 bytes written.
  - Key: 8, size 12 bytes written.
  - Key: 17, size 12 bytes written.
  - Key: 22, size 12 bytes written.
  Completed in 2.907 s
   

 5. Có 1 Thành Viên cảm ơn gialam333


 6. #5  
  Thành Viên Tích Cực
  Ngày tham gia
  Dec 2009
  Bài viết
  134
  Thanks
  136
  Thanked 86 Times in 35 Posts
  Trích dẫn Gửi bởi gialam333 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  đã làm theo cách vẫn not ok
  vậy sao thế chờ unlock

  CẢNH CÁO NICK HỌC SINH , KO ĐC SPAM VỚ VẨN NHƯ VẬY Ở ĐÂY , NẾU VI PHẠM BAND NICK
  Sửa lần cuối bởi học sinh; 28-01-2010 lúc 11:09 AM.
   

 7. #6  
  Junior Member xem phim
  Ngày tham gia
  Sep 2009
  Bài viết
  6
  Thanks
  2
  Thanked 1 Time in 1 Post
  SIMLOCK invalid!
  SUPERDONGLE_KEY seems to be valid
  SIMLOCK_TEST failed!
  SECURITY_TEST passed


  SIMLOCK_DATA corrupted!
  Total time to process is 10 min 1.735 s

  Cái này đợi thui anh ơi .
   

 8. #7  
  Moderator News's Avatar
  Ngày tham gia
  Mar 2009
  Bài viết
  1,944
  Thanks
  731
  Thanked 3,541 Times in 947 Posts
  Trích dẫn Gửi bởi phucgtvt2008 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  SIMLOCK invalid!
  SUPERDONGLE_KEY seems to be valid
  SIMLOCK_TEST failed!
  SECURITY_TEST passed


  SIMLOCK_DATA corrupted!
  Total time to process is 10 min 1.735 s

  Cái này đợi thui anh ơi .

  Cái này chỉ bị corrup thôi anh, miễn : SIMLOCK invalid!
  SUPERDONGLE_KEY seems to be valid là OK rồi, còn SIMLOCK_TEST failed! hay SIMLOCK_DATA corrupted! thì chỉ cần sx4 và nạp cho nó cái pm full là OK thôi. còn phía trên đó anh đó có làm được chưa hay máy lỗi phần khác gây ra nữa thì pó tay thôi.
   

 9. #8  
  Product Manager
  Ngày tham gia
  Apr 2009
  Bài viết
  1,542
  Thanks
  470
  Thanked 1,196 Times in 559 Posts
  Trích dẫn Gửi bởi phucgtvt2008 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  SIMLOCK invalid!
  SUPERDONGLE_KEY seems to be valid
  SIMLOCK_TEST failed!
  SECURITY_TEST passed


  SIMLOCK_DATA corrupted!
  Total time to process is 10 min 1.735 s

  Cái này đợi thui anh ơi .
  log post sau này là ok òi , chắc bị hw
  Sửa lần cuối bởi TấnThuấn©; 24-01-2010 lúc 10:06 AM.
   

 10. #9  
  Sơ nhập Giang hồ
  Ngày tham gia
  Sep 2009
  Bài viết
  40
  Thanks
  4
  Thanked 5 Times in 5 Posts
  máy banh simlock rùi đợi thui
   

 11. #10  
  VIP DinhKha™'s Avatar
  Ngày tham gia
  May 2009
  Bài viết
  429
  Thanks
  37
  Thanked 269 Times in 148 Posts
  Code:
   Provider: Nokia Test, Country: Finland 
  Kiểm tra lại PM120 , xem mلy nَ lock provider của thằng nào ( AT&T,...) rùi mần PM120 theo provider đَ nhé anh Phước.
  Bách Khoa Mobile
  175, Tắc Cậu, Châu Thành, Kiên Giang
  0091000500268 - VCB - Trần Nhứt Vĩnh
  Holine: 0946779997 - Mr. Kha ( ko hỗ trợ tư vấn )
   

Trang 1 của 6 123 ... CuốiCuối
Thông tin về chủ đề này
Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

Nobody landed on this page from a search engine, yet!
Quyền viết bài
 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •