Chú ý
Kết quả 1 đến 6 của 6

Chủ đề: e71 mất sóng

 1. #1 e71 mất sóng 
  Senior Member
  Ngày tham gia
  May 2011
  Bài viết
  1,279
  Thanks
  401
  Thanked 187 Times in 157 Posts
  xin giúp e con e71 dò mạng được nhưg ko dăng nhập được.e đã chạy phân mềm thay pa lớn nhỏ(e mới vào nghề) bóc từ máy có sóng sang vẫn vậy.bác nào có phương pháp chỉ zum e

  ---------- Post added at 03:06 PM ---------- Previous post was at 02:35 PM ----------

  log của e nó đây nhờ các bác sem giúp

  Version from phone: 200.21.118
  Version from file: 200.21.118
  MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 1], SN: C085E726
  Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 000160DF
  Connection status: UHCI:HUB:USB 2.00 (Full-speed)
  Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
  Module ver: 1.0.0.19798(05-01-2012), Library ver: 1.0.0.13703(05-01-2012)
  Rpl backup already exist (C:\mobileEx\3.5\data\backup\BB5_35420803678680_BA CK.rpl).
  Processing MCU file: rm346_200.21.118_prd.c00
  [BB5,XSR 1.5] size: 64 MB
  Supported Ids: 4003192101002003, 400C192101002003, 0003192101002003, 000C192101002003, 000C192101011103, 0003192101011103, 400C192101011103, 4003192101011103, 4003192101021103, 400C192101021103, 4003192101031103, 400C192101031103
  CMT Data :
  SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006400C192101031103 [RAPIDO3G ver: 1.13]
  EM0 ID: 00000295
  EM1 ID: 00000B22
  PUBLIC ID: 1EB00111557C0052B2563728C2E355B0C57332C8
  ASIC MODE ID: 00
  ROOT KEY HASH: CAEEBB65D3C48E6DC73B49DC5063A2EE
  ROM ID: 4B9B75103E691FF8
  SecondaryBoot: RAPIDOv11_2nd.fg [BB5] version: 11.34.0 revision: 2.0 size: 0x3B80
  Supported Ids: 0003192101001203, 000C192101001203, 4003192101001203, 400C192101001203, 0003192101002003, 000C192101002003, 4003192101002003, 400C192101002003, 4003192101011103, 400C192101011103, 4003192101021103, 400C192101021103, 4003192101031103, 400C192101031103, 4003192101011105, 400C192101011105, 400C192101021105, 400C192101031105, 4003192101051103, 400C192101051103, 400C192101051105, 4003192101051105
  eBB5ProtocolType: NEW
  TransmissionMode: DDR&TX2
  Storage0: 0000 0000 - 0000 0000 type: RAM, asic:CMT
  Storage1: FFFF 0000 - 0000 0000 type: MMC, asic:CMT
  Storage2: 0400 0000 - 0000 0000 [unused/removed] type: FLASH,NOR, asic:CMT
  Storage3: 0000 0001 - 0000 0000 [unused/removed] type: FLASH,NOR, asic:CMT
  Storage4: 00EC 0040 - 0000 0121 [Samsung 2Gb DDP OneNAND,2 Gbits] type: FLASH,MuxOneNAND, asic:CMT
  Suggested algorithm: XSR 1.5
  Algorithm: RAPIDOv11_XSR15_alg.fg [XSR 1.5] version: 11.34.0 revision: 2.0 size: 0x8FE30
  Supported Ids: 0003192101001203, 000C192101001203, 4003192101001203, 400C192101001203, 0003192101002003, 000C192101002003, 4003192101002003, 400C192101002003, 4003192101011103, 400C192101011103, 4003192101021103, 400C192101021103, 4003192101031103, 400C192101031103, 4003192101011105, 400C192101011105, 400C192101021105, 400C192101031105, 4003192101051103, 400C192101051103, 400C192101051105, 4003192101051105
  TransmissionMode: DDR&TX2
  FUR: Adding Asic CMT as client OK
  CMT PAPUBKEYS HASH: 52570A2086C79E6965175815B5388535CDD5C6F7
  Storing certificate [NPC, CCC, HWC, R&D] ...OK
  Partitioning ...OK
  Erase size: 122.56 MB
  CMT FLASH,MuxOneNAND area [00040000-007FFFFF]
  CMT FLASH,MuxOneNAND area [00A00000-0759FFFF]
  CMT FLASH,MuxOneNAND area [0F1C0000-0F8BFFFF]
  Formating partition ...
  Prog.status for Asic CMT ...
  NAND: OK
  Flash programming ...
  CMT ADA block sent
  CMT KEYS block sent
  CMT PRIMAPP block sent
  CMT RAP3NAND block sent
  CMT PASUBTOC block sent
  CMT PAPUBKEYS: 52570A20 [RAP Certificate 101 v1] sent
  CMT SOS*UPDAPP block sent
  CMT SOS*DSP0 block sent
  CMT SOS*ISASW block sent
  CMT SOS*CORE block sent
  CMT SOS+ROFS block sent
  Prog.status for Asic CMT ...
  NAND: OK
  Programming completed in 2 min 58.218 s
  Processing PPM file: rm346_200.21.118_prd.v29
  [BB5,XSR 1.5] size: 23.48 MB
  Supported Ids: 4003192101002003, 400C192101002003, 0003192101002003, 000C192101002003, 000C192101011103, 0003192101011103, 400C192101011103, 4003192101011103, 4003192101021103, 400C192101021103, 4003192101031103, 400C192101031103
  CMT Data :
  SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006400C192101031103 [RAPIDO3G ver: 1.13]
  EM0 ID: 00000295
  EM1 ID: 00000B22
  PUBLIC ID: 1EB00111557C0052B2563728C2E355B0C57332C8
  ASIC MODE ID: 00
  ROOT KEY HASH: CAEEBB65D3C48E6DC73B49DC5063A2EE
  ROM ID: 4B9B75103E691FF8
  SecondaryBoot: RAPIDOv11_2nd.fg [BB5] version: 11.34.0 revision: 2.0 size: 0x3B80
  Supported Ids: 0003192101001203, 000C192101001203, 4003192101001203, 400C192101001203, 0003192101002003, 000C192101002003, 4003192101002003, 400C192101002003, 4003192101011103, 400C192101011103, 4003192101021103, 400C192101021103, 4003192101031103, 400C192101031103, 4003192101011105, 400C192101011105, 400C192101021105, 400C192101031105, 4003192101051103, 400C192101051103, 400C192101051105, 4003192101051105
  eBB5ProtocolType: NEW
  TransmissionMode: DDR&TX2
  Storage0: 0000 0000 - 0000 0000 type: RAM, asic:CMT
  Storage1: FFFF 0000 - 0000 0000 type: MMC, asic:CMT
  Storage2: 0400 0000 - 0000 0000 [unused/removed] type: FLASH,NOR, asic:CMT
  Storage3: 0000 0001 - 0000 0000 [unused/removed] type: FLASH,NOR, asic:CMT
  Storage4: 00EC 0040 - 0000 0121 [Samsung 2Gb DDP OneNAND,2 Gbits] type: FLASH,MuxOneNAND, asic:CMT
  Suggested algorithm: XSR 1.5
  Algorithm: RAPIDOv11_XSR15_alg.fg [XSR 1.5] version: 11.34.0 revision: 2.0 size: 0x8FE30
  Supported Ids: 0003192101001203, 000C192101001203, 4003192101001203, 400C192101001203, 0003192101002003, 000C192101002003, 4003192101002003, 400C192101002003, 4003192101011103, 400C192101011103, 4003192101021103, 400C192101021103, 4003192101031103, 400C192101031103, 4003192101011105, 400C192101011105, 400C192101021105, 400C192101031105, 4003192101051103, 400C192101051103, 400C192101051105, 4003192101051105
  TransmissionMode: DDR&TX2
  FUR: Adding Asic CMT as client OK
  CMT PAPUBKEYS HASH: 52570A2086C79E6965175815B5388535CDD5C6F7
  Erase size: 33.56 MB
  CMT FLASH,MuxOneNAND area [05420000-0759FFFF]
  Formating partition ...
  Prog.status for Asic CMT ...
  NAND: OK
  Flash programming ...
  CMT SOS+ROFX block sent
  Prog.status for Asic CMT ...
  NAND: OK
  Programming completed in 1 min 7.954 s
  Processing CNT file: rm346_200.21.118.02U
  [BB5,XSR 1.5] size: 7.85 MB
  Supported Ids: 4003192101002003, 400C192101002003, 0003192101002003, 000C192101002003, 000C192101011103, 0003192101011103, 400C192101011103, 4003192101011103, 4003192101021103, 400C192101021103, 4003192101031103, 400C192101031103
  CMT Data :
  SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006400C192101031103 [RAPIDO3G ver: 1.13]
  EM0 ID: 00000295
  EM1 ID: 00000B22
  PUBLIC ID: 1EB00111557C0052B2563728C2E355B0C57332C8
  ASIC MODE ID: 00
  ROOT KEY HASH: CAEEBB65D3C48E6DC73B49DC5063A2EE
  ROM ID: 4B9B75103E691FF8
  SecondaryBoot: RAPIDOv11_2nd.fg [BB5] version: 11.34.0 revision: 2.0 size: 0x3B80
  Supported Ids: 0003192101001203, 000C192101001203, 4003192101001203, 400C192101001203, 0003192101002003, 000C192101002003, 4003192101002003, 400C192101002003, 4003192101011103, 400C192101011103, 4003192101021103, 400C192101021103, 4003192101031103, 400C192101031103, 4003192101011105, 400C192101011105, 400C192101021105, 400C192101031105, 4003192101051103, 400C192101051103, 400C192101051105, 4003192101051105
  eBB5ProtocolType: NEW
  TransmissionMode: DDR&TX2
  Storage0: 0000 0000 - 0000 0000 type: RAM, asic:CMT
  Storage1: FFFF 0000 - 0000 0000 type: MMC, asic:CMT
  Storage2: 0400 0000 - 0000 0000 [unused/removed] type: FLASH,NOR, asic:CMT
  Storage3: 0000 0001 - 0000 0000 [unused/removed] type: FLASH,NOR, asic:CMT
  Storage4: 00EC 0040 - 0000 0121 [Samsung 2Gb DDP OneNAND,2 Gbits] type: FLASH,MuxOneNAND, asic:CMT
  Suggested algorithm: XSR 1.5
  Algorithm: RAPIDOv11_XSR15_alg.fg [XSR 1.5] version: 11.34.0 revision: 2.0 size: 0x8FE30
  Supported Ids: 0003192101001203, 000C192101001203, 4003192101001203, 400C192101001203, 0003192101002003, 000C192101002003, 4003192101002003, 400C192101002003, 4003192101011103, 400C192101011103, 4003192101021103, 400C192101021103, 4003192101031103, 400C192101031103, 4003192101011105, 400C192101011105, 400C192101021105, 400C192101031105, 4003192101051103, 400C192101051103, 400C192101051105, 4003192101051105
  TransmissionMode: DDR&TX2
  FUR: Adding Asic CMT as client OK
  CMT PAPUBKEYS HASH: 52570A2086C79E6965175815B5388535CDD5C6F7
  Erase size: 64 KB
  Prog.status for Asic CMT ...
  NAND: OK
  Flash programming ...
  Prog.status for Asic CMT ...
  NAND: OK
  Programming completed in 23.609 s
  Total time for flashing process(boot+erase+write) was 4 min 53.094 s

  Phone type: RM-346 (Nokia E71)
  SW version: V ICPR71_08w44.2 19-11-08 RM-346 (c) Nokia
  Imei plain: 35420803678680-5
  Product code: 0560655
  Battery voltage: 4781 mV, current: 0 mA
  ApeCoreSw: 200.21.118
  Language Pack:
  - not available.

  SLPA ver[2]: PA_SL2 (15 digit NCK)

  SIMLOCK seems to be valid
  SUPERDONGLE_KEY seems to be valid
  CMLA_KEY seems to be valid
  WMDRM_PD seems to be valid
  SIMLOCK_TEST passed
  SECURITY_TEST passed


  Imei net: 354208036786805
  Version: SIMLOCK SERVER
  Counter: 0/3, 0/10

  CONFIG_DATA: 2440700000000000
  PROFILE_BITS: 0000000000000000

  BLOCK1: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
  BLOCK2: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
  BLOCK3: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
  BLOCK4: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
  BLOCK5: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
  BLOCK6: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
  BLOCK7: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
  FULL FACTORY... OK
  USER DATA... OK
  LEAVE FACTORY... OK
  SERVICE CENTER... OK
  SOFTWARE UPGRADE... OK
  PRODUCTION TUNING... OK
  Reset User Code (to default:12345) ... OK
  Completed in 1.703 s


  Các chủ đề giống nhau cùng chuyên mục:

  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  Trả lời kèm trích dẫn  
   

 2. #2  
  Senior Member
  Ngày tham gia
  Aug 2010
  Bài viết
  306
  Thanks
  105
  Thanked 95 Times in 68 Posts
  dò mạng thủ công xem có tìm được mạng không

  ---------- Post added at 03:13 PM ---------- Previous post was at 03:10 PM ----------

  dò được không đăng nhập, quan trọng là pa good đóng chuẩn done
  Chuyên unlock fee các loại máy mới đời cao miễn phí trong vòng 15p
  Trả lời kèm trích dẫn  
   

 3. #3  
  Senior Member
  Ngày tham gia
  May 2011
  Bài viết
  1,279
  Thanks
  401
  Thanked 187 Times in 157 Posts
  Trích dẫn Gửi bởi quochan79 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  dò mạng thủ công xem có tìm được mạng không
  dò đủ 5 mạng bác a`.chỉ ko đăng nhập đươc thôi bác ạ

  ---------- Post added at 03:16 PM ---------- Previous post was at 03:15 PM ----------

  pa ngon e đóng trở lai máy kia vẫn có

  ---------- Post added at 03:17 PM ---------- Previous post was at 03:16 PM ----------

  liệu có ai có sơ đò câu đẻ test thử cho e xin
  Trả lời kèm trích dẫn  
   

 4. #4  
  Senior Member
  Ngày tham gia
  Oct 2011
  Bài viết
  215
  Thanks
  5
  Thanked 47 Times in 40 Posts
  nếu theo như bác nói là đóng chuẩn rùi thì chỉ còn cặp nữa thôi.. done
  >—╬ღ♥ღ♥ °•° ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥ Người Hải Dương ♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ °•° ♥ღ ♥ღ╬—
  Trả lời kèm trích dẫn  
   

 5. #5  
  Senior Member
  Ngày tham gia
  May 2011
  Bài viết
  1,279
  Thanks
  401
  Thanked 187 Times in 157 Posts
  èo .vậy là đọi thagf khách ra báo lại mới dám đụng cặp
  Trả lời kèm trích dẫn  
   

 6. #6  
  Quy Ẩn Giang Hồ
  Ngày tham gia
  May 2010
  Bài viết
  4,422
  Thanks
  1,237
  Thanked 2,361 Times in 1,287 Posts
  Sao bạn đầu không flash xong wri cho em nó cái PM nhỉ dòng máy cỏ này cứ backup nạp vô tư,rồi mới làm hw.
  LuongGiaMobileServiceCenter
  Unlock-Repair Boot All Mobile
  AgriBank : 8002205064832
  Hotline : 0934 20 20 23

  Trả lời kèm trích dẫn  
   

Thông tin về chủ đề này
Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

e71 mat song khong tim duoc mang

http:www.zopo.vnbb569970-e71-mat-song.html
Quyền viết bài
 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •