anh em gặp pan này giúp mình tay , thợ làm tè le, nhin gớm quá , tiền lại ít nên ngại chạm mấy em kia, tổng trở ok hết , mach không thiếu , không chạm tai nghe, nhưng mic, loa , chuông không có, tai nghe cắm vào cũng not ok , híc


Các chủ đề giống nhau cùng chuyên mục:

  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]