khách mang lại nói đang xài mất sóng không rớt gì hết. dò mạng có đủ 5 mạng luôn. nhưng không truy nhập được. e ngĩ là do con PA nhưng không có thay không pít xài chung zs con nào không. nhìn một hồi thấy con L7500 bị mẻ mà không có thay lun. có ae nào pít cách câu tắt con L7500 không hoặc xài chung zs con nào không ạ. con này mới quá nên không có xác
e nhích trung tần , flash , Nạp pm luôn rùi


Các chủ đề giống nhau cùng chuyên mục:

  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]