Nhờ anh em giúp đỡ. Tình hình là nokia 6670 sưu tầm của mình màn hình nó có một đường ngang khoảng 1cm, làm như ngày càng nhiều. Nếu thay màn hình của nokia 6600 (No Béo) có được không?tại có thằng bán xác No Béo đó. Mong ae giúp đỡ. Cám ơn anh em nhiều.....


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]