e nhận cây i8190 tàu mất cà loa trong và ngoài, đo vẫn có nội trở, e thay loa mới mà vẫn không được, bác nào có sơ đồ câu giúp e với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]