Rom LG KU5400 BY thanhnamPDAviet

Việt Hoá & Fix lỗi trên Stock KU5400 V20I

Ưu điểm:
Fix sms 160K.
Xóa bỏ áp hàn & kí tự hàn.
Thừa hưởng giao diện LTE3 & G2.
Bàn phím Phone được thay bằng bàn phím của SKY A880 sang trọng.
Tích hợp sẵn Recovery clockworkmod.
Thay đổi độ trong thanh bar.
Thêm lựa chọn thay đổi theme.có thể cài thêm theme tùy ý.
Fix đồng hồ đôi ngoài màn hình khóa.
Người dùng có thể tùy biến hình thư mục(biểu tượng G2,Trái tim 20-10...)
Thêm lựa chon sắp...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]