Thường thì treo logo anh em cài recovery xong factoryreset là ok . nhưng nếu không hết thì phải format bằng box hoặc up rom bằng flash tool mới don nhưng sẻ banh imel nếu có box repair imel thì ok .còn mấy anh em tay không hơi khó nha .nay share file up qua recovery ok không mất imel rất tiện cho anh em tay không bắt giặt
link down ...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]