nhận máy lỗi camera camera sau vẫn thấy nhưng ấn chụp ko được camera trước bị treo
đã rest vẫn vậy đã câu theo hình này vẫn ko được ae xem giúp với
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]