Em xin được viết bài này, mong tìm được chủ nhân của con máy em đang dùng bây giờ, em mua lại từ cuối năm 2013 với giá 5tr, em cũng chỉ tin tưởng bạn em nên nghĩ là máy chỉ dùng thôi chắc ko sao. Bạn em nó lấy máy cho em thông qua ông anh họ của nó. Mua về tặng vợ dùng 1 năm trời, bây giờ vợ em dùng máy khác nên chuyển cho em máy này, dùng được hơn tháng thấy máy nó chậm chậm, em cứ nghĩ như trước mình dùng cái androi nên em vào khôi phục cài đặt gốc, hý hửng chưa được bao lâu thì vào màn hình...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]