bị chập tai nghe em đã lau sạch và bỏ mấy con trở sau tai nghe mà lâu lâu vẫn tai nghe đã cắm...đã rút
ai biết cách giúp e với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]