tình hình là khách mang 1 em sony Z1 C6903, e check imei và si chuẩn,dow rom gốc 4.4.4 về
máy e nó đang 4.4.2 e úp 4.4.4 giờ e nó ngỏm, e dùng test point thì nó lên QSHUSB, e Repair = seetool thì nó báo not support, hỏi mấy a e thì ko ai biết, mang đi rồi mang về, giờ ko có máy trả khách
có 1 số con e repair boot = seetool nó nhận luôn SEM Flash thì e repair boot ok, còn con này nó nhận qualcom 9008 e repair ko đc.
trong tay e có easy jtag cũng chưa biết làm sao với e nó
a e có file dump gì hay...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]