xin các bác giúp...
Nhận e lumia 520 treo logo. đã flash FW mới nhất cũng như cũ nhất... chạy xong xuôi vẫn cứ treo như thường.
Mang ra box làm cũng bó chiếu trả về.
Theo Em thì bị con flash đang định đục thay flash không biết thế nào. lên xin các bác giúp.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]