Em có con A830K sóng chập chờn lúc có lúc không thi thoảng mất hẳn, bật tăt 2g 3g, up rom chuẩn vẫn như vậy. ai có giải pháp phần cứng thì xin được chỉ giáo ạ, khu vực Hưng Yên có thể đi nhậu giao lưu và kết hợp, thank all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]