đang có con x6 lắp sim vào là bị mất nguồn.
chưa biết sử lý sao cần ae giúp.thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]