Máy được edit trên nền rom stock , ổn định, ít hao pin
File cho ae nào cần :


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]