sam sung s7562 tàu mất phím gọi. cũng không biết sao sam sung s7562 tàu mất ko thây phím gọi đâu cả xin các bác giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]