như tiêu đề e đang cần file rom oppo v5.ae ai có cho e xin với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]