Nó từng bị rớt đất, làm lại ic nguồn. Xin giúp
Hiện tại:
1. Không cắm sạc, khởi động chỉ lên logo galaxy 7560 rồi tắt
2. Cắm sạc thì hiện cục pin trắng. Chờ 1 lát cho chuyển thành cục pin màu xanh thì khởi động lên được, cứ cắm sạc như vậy thì tắt máy, khởi động lại vẫn lên bình thường. Giờ rút sạc ra thì không bị tắt nguồn nhưng khởi động lại mà không cắm sạc thì không lên được.
3. Test pin khác vẫn vậy, dùng đồng hồ cấp nguồn cũng vậy. Khi khởi động bắt buộc phải cắm sạc.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]