Note 3 N900V Fix SMS + HotSpot ok

- Fix SMS stock gởi tin nhắn ok
- Fix HotSpot bật ok

- Nếu còn lỗi gì nữa các bạn đề xuất vì mình đang có máy


...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]