Có e máy vào treo mà ko có rom gốc, tìm hoài google đều ko có.
ae nào có share cho e xin phát, hoặc có máy red cho e xin.
Xin chân thành cảm ơn!!!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]