như tiêu đề em có nhận 1 cây WIKO GOA (máy của tiệm bán ra[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]])
Máy bị treo logo em đã hard reset mà not ok . anh chị nào có file giúp em với

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]