Mừng Noel 2014, nay share rom tiếng việt SCL24 N915J
Việt hóa trên nền Stock SCL24 N915J SCL24KDU1ANJ3 4.4.4 By Steam
Hard rest không mất tiếng việt, không bị lỗi FC
Add root sẵn + ngôn ngữ mặc định tiếng việt
Build tar flash qua odin mất 3 phút 25 giây
Không bị lỗi bút

Anh em chỉ cần bấm thanks và comment link tự vào...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]