FIX LOCK GƯƠNG MẶT KHÓC LG G FLEX 2 F510S - LG G FLEX 2 F510S LOCK GƯƠNG MẶT KHÓC FIX OK

fix lock gương mặt khóc mặt buồn cho LG G FLEX 2 F510S
Con này stock rom chưa có [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] fix chuối lắm
Loạy xoay cả ngày cũng done show cho ae xem [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Fix no stock, no tool, no box, no change imei [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Hình ảnh

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]