Việt Hoá trên nền Stock 4.0.4 Ổn định ít hao pin
Full Tiếng Việt mọi ngõ ngách - Hard Reset không mất Tiếng Việt

[FONT=Times New...[/FONT]​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]