Tiếng việt Motorola Droid Razr M XT907 (Verizon) 4.1.2 ok (firs in the world) con này làm hơi chua tí nhưng vẫn ok ,edit trên nền rom stock 4.1.2 ,hard reset ko mất tiếng việt:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]