Đã update thêm link chạy bằng flash tool mtk!
em xin chia sẻ file i9100 china. Có hình bên dưới ạ!
Không biết có ai share chưa! mong không có gạch đá ạ!
pass inbox nhé! nếu có thể thì cho em max điểm khích lệ nhé!
Đối với những máy khởi động lên chạy logo chậm format không hết, write file thì done!
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]