Free Rom Galaxy Note 4 Dual Sim N9106W Fix OK.

- Build trên nền rom stock N9106WZNU1ANIG_N9106WCHU1ANIG_N9106WZNU1ANIG_HOME. tar.md5
- Fix lỗi cài đặt đã dừng khi wipe data
- Fix weather định vị chính xác hơn.
- Fix lỗi nhiều apk bị FC.
- Add root vào rom khi up xong không mất root
- Fix sms không gởi được trên 2 sim
- Link tồn tại 3 ngày AE tranh thủ down
- Stop share.
...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]