N9009 4.4.2 tiếng việt + CHPlay.
Build trên Stock 4.4.2 full files tar + Pit.
Flash qua odin
Không cá nhân hóa rom,xóa app china và thêm tiếng việt + Google apps.
Hanset không mất ngôn ngữ.


Model:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]