máy của khách rơi nước mang ra em sấy xong bật nguồn kim treo luôn . em chưa biết phải sử lý em nào .mong các bác giúp đỡ
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]