Em đang có 1 cây iphone 5s

Imei: 01397 00000 71182
Serial: F97M18DPFF9R
Model: NE296LL/a

Các bác check giùm em em này của nhà mạng nào được ko ạ? EM check thì báo là ATT

Nhưng sau khi ghép sim Xsim Ultra V3.1 chọn att, chọn thủ công Imsi cũng ko được, báo sim not valid không ạ!

Ae kiểm tra giúp em, nếu ae thắc mắc sao ko unlock code, em đã test và có mail báo thành công nhưng vẫn ko restore thành quốc tế được, máy clean imei nhé!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]