Như đã hứa lần trước bản V1 còn nhiều lỗi: chưa việt hóa hết, và 1 số lỗi nhỏ. Giờ mình Edit tiếp bản V2 Việt Hóa - Fix ALL!!!

M110S Tiếng Việt edit trên rom stock 2.3.6 WF07 Version 2

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]