Q-Smart S15 3G phá mã gmail ok[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Q-Smart S15 3G mã bảo vệ

-tháo pin, lắp lại pin
-bấm cùng lúc Volume up + power cho tới khi trên màn hình hiện 2 dòng
Recovery Mode: Volume up
Factory Mode: Volume down

-bấm phím Volume up để vào Recovery Mode, vào đến cái hình tam giác có dấu chấm than và con robot.
-Trên màn hình cảm ứng ta bấm nút Home cho hiện lên Recovery 3e
-dùng phím Volume +, - để duy chuyển xuống,...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]