Chức năng:
1. Backup - Restore EFS( ), MODEM, BASEBAND
2. Flash Kernel, Recovery
3. Dump partition(dump phân vùng - dump ROM): system, kernel, recovery
4. Hot reboot (khợi động lại nhanh)

Yêu cầu:
- Thiết bị đã được root hoàn chỉnh
- Thiết bị đã bật chế độ USB Debug
- Cài driver cho máy tính(cài rồi thì bỏ quả):


Các Thiết Bị Hỗ Trợ:
Tools này hỗ trợ cho tất cả các dòng máy Samsung sử...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]