nhằm hổ trợ cho ae trong vấn đề việt hóa android nay lập topic này giúp đỡ ae 4rum
ae gặp vấn đề việt hóa có thể nhờ ae trong 4rum giúp đỡ để hoàn thành.
mình cũng không cao tay cho lắm do đó có thể nhiều file không việt hóa hết , mong ae trong 4 rum nhiệt tình giúp đỡ cho ae còn lại , để 4rum phát triển ,
P/S : Yêu cầu chung các bạn nên để tên model máy + android bao nhiêu + file app + file fame để ae giúp .

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]